Martin Weissmann : Neustadt am Berg, Württemberg

1 Martin Weissman is geboren in Neustadt am Berg, Württemberg (Duitsland).
Notitie bij Martin: Beroep: wijnstok teler.
Martin trouwde met NN.
Kinderen van Martin en NN:
1 Johann Michael Weissman, geboren in Neustadt am Berg - Württemberg (Duitsland). Hij is begraven op donderdag 30-08-1798 in Amsterdam [bron: DTB 1106, p.5vo en p.6].
Notitie bij overlijden van Johann: Begraafplaats: Wester Kerk.
Notitie bij Johann: Heeft geassisteerd bij ondertrouw broer Johann Georg Weismann te Amsterdam.
2 Andreas Willem (Andries) Weissmann, geboren in 12-1754 in Neustadt am Berg, Württemberg (Duitsland). Volgt 2.
3 Johann Georg Weismann, geboren in 1770 in Neustadt am Berg - Württemberg (Duitsland). Volgt 44.
2 Andreas Willem (Andries) Weissmann is geboren in 12-1754 in Neustadt am Berg, Württemberg (Duitsland), zoon van Martin Weissman (zie 1) en NN. Andries is overleden op donderdag 14-12-1815 in Amsterdam, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Andries: In 1780 in Nederland aangekomen.
Twee dagen na huwelijks beschreven in het ,,Poorterboek” der Stad Amsterdam aangeteekend:
,,Andries Weissman van Neusistanberg (sic), Backer, heeft Poortereed gedaan, als getrouwd hebbende Dirkje Muller, Poorteresse, 3 Februari 1789”.
Beroep: bakker, meesterbakker.
Andries trouwde, 34 jaar oud, op zondag 01-02-1789 in Amsterdam [bron: DTB 757, p.265 Ondertrouwregister: NL-SAA-26310197] met Dirkje Muller, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Dirkje: Huwelijksprent aankondiging:
A N D R I E S W E I S S M A N , EN D I R K J E M U L L E R
ECHTELIJK VEREENICD
DOOR DEN EERW. HEER DO: ESDRAS HEINRICH MUTZENBECHER
DEN 1STEN VAN SPROKKELMAAND, ANNO 1789
IN DE LUTHERSCHE OUDE KERK BINNEN
AMSTERDAM.
In trouwregister staat Andries beschreven als Andries Weisman.
Dirkje is geboren op zondag 05-04-1767 in Amsterdam, dochter van Hendrik Muller en Albertje Witsen. Dirkje is overleden in 1839 in Amsterdam, 71 of 72 jaar oud.
Kinderen van Andries en Dirkje:
1 Johanna Margaretha (Martine) Weismann, geboren op zaterdag 03-10-1789 in Amsterdam. Volgt 3.
2 Gerrit Weissman, geboren op dinsdag 22-01-1793 in Amsterdam. Volgt 12.
3 Johanna Margaretha (Martine) Weismann is geboren op zaterdag 03-10-1789 in Amsterdam, dochter van Andreas Willem (Andries) Weissmann (zie 2) en Dirkje Muller.
Notitie bij de geboorte van Martine: Getuigen: Johann Michael Weismann en Anna Margaretha Weismann.
Martine is overleden op vrijdag 07-01-1876 in Den Haag, 86 jaar oud. Martine trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 18-09-1811 in Amsterdam [bron: Rchiefnr. Reg.5 fol. 66] met Adriaan Willem Boele van Hensbroek, 29 jaar oud. Adriaan is geboren op dinsdag 26-02-1782 in Amsterdam, zoon van Pieter Boele en Maria van den Broek. Hij is gedoopt op zondag 03-03-1782 in Amsterdam. Adriaan is overleden op dinsdag 09-10-1838 in Bentheim, 56 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Beroep: kaashandelaar in Amsterdam en hoogreemraad van de Beemster.
Kocht de heerlijkheid van Hensbroek in 1808 en noemde zich sindsdien Boele van Hensbroek. Moest de titel echter in 1831 weer verkopen toen zijn zaak failliet ging. Verkocht toen ook hun landhuis "Veldvrucht" in Beets en hun huis aan de Keizersgracht en woonde daarna tot aan zijn dood in Bentheim. Zijn vrouw Johanna trok daarna in bij hun zoon Andreas in Den Haag.
Archief van de Familie Boele van Hensbroek: http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/1227.nl.html
Kinderen van Martine en Adriaan:
1 Pieter Boele van Hensbroek, geboren op zondag 16-05-1813 in Amsterdam. Volgt 4.
2 Andreas Willem Gerrit Boele van Hensbroek, geboren op zaterdag 28-10-1815 in Amsterdam. Volgt 5.
3 Johan Martin Boele van Hensbroek, geboren op dinsdag 30-10-1821 in Amsterdam. Johan is overleden op dinsdag 08-09-1891 in Suriname, 69 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vertrok naar Suriname in 1841. Had aanvankelijk groot succes, maar "as so often happens, he was too optimistic about his chances and did not have the capital resources to back up his company. Eventually he failed."
Vrij vertaald: "zoals zo vaak gebeurt, was hij al te optimistisch over zijn kansen en had niet de hoofdstad middelen om een ??back-up van zijn bedrijf. Uiteindelijk slaagde hij er niet."
4 Pieter Boele van Hensbroek is geboren op zondag 16-05-1813 in Amsterdam, zoon van Adriaan Willem Boele van Hensbroek en Johanna Margaretha (Martine) Weismann (zie 3). Pieter is overleden op maandag 07-01-1878 in Bussum, 64 jaar oud (oorzaak: stierf ten gevolge van een treinongeluk tussen Bussem en Hilversum ’s-avonds). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 08-01-1878 [bron: Aktenr. 1]. Hij is begraven op vrijdag 11-01-1878 in Zutphen.
Notitie bij overlijden van Pieter: Aangevers: Andreas Martin Boele van Hensbroek, 24 jaar, commissionair, wonende te Zutphen, zoon van de overledene en Gerardus Franciscus Snoeks, 38 jaar, gemeente-secretaris, wonend te Bussum, geen kennis van de overledene.
Omschreven in de akte van Bussem: "Op de spoorwegbaan van den Oosterspoorweg tussen Bussem en Hilversum, onder de gemeente Bussem."
Aangifte te Hilversum: 10-01-1878, Toegangnr. 0207 Aktenr. 12 Inventarisnr. 1876.
Notitie bij Pieter: "Even allowing for the disappointments he must have suffered when he was still a young man, he lived on pretences, forgetting that the greatness or our family in the past had always laid in being industrious, harworking burghers and merchants, with initiative and perseverance, not in vanity and make-believe titles", aldus het familieboek. Hij stierf ten gevolge van een treinongeluk bij Hilversum.
Vrij vertaald: "Zelfs rekening houdend met de teleurstellingen hij moet hebben geleden toen hij nog een jonge man, leefde hij op voorwendsels, vergetend dat de grootheid of onze familie in het verleden altijd in het zijn ijverig had gelegd, harworking burgers en handelaren, met initiatief en doorzettingsvermogen, niet in ijdelheid en make-geloven titels."
Pieter trouwde, 31 jaar oud, op maandag 14-04-1845 in Gorssel [bron: Toegangnr. 0207 Aktenr. 4 Inventarisnr. 4624] met Catharina Lucretia Portegies, 21 jaar oud. Catharina is geboren op woensdag 14-05-1823 in Hoorn, dochter van Willem Winter Portegies en Christoffeltje Strootman. Catharina is overleden op vrijdag 09-03-1906 in Gorssel, 82 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Catharina:
1 Adriaan Willem Boele van Hensbroek, geboren in 1846. Adriaan is overleden in 1873, 26 of 27 jaar oud.
2 Maria Boele van Hensbroek, geboren op donderdag 14-09-1848. Maria is overleden in 1922, 73 of 74 jaar oud.
3 Johanna Margaretha Boele van Hensbroek, geboren op donderdag 20-03-1851. Johanna is overleden op vrijdag 25-02-1927 in Gorssel, 75 jaar oud.
4 Andreas Martin Boele van Hensbroek, geboren op zaterdag 24-09-1853 in Gorssel. Andreas is overleden op woensdag 03-07-1895 in Dar-a-Salam (Tanzania), 41 jaar oud.
Notitie bij Andreas: Beroep: spoorwegconstructeur.
Werkte eerst voor de Hollandsche Spoorweg Mij. en daarna voor de Netherlands South African Railway Company, maar werd toen zelfstandig. Het vele geld dat hij verdiende aan de bouw van de spoorlijn van Beira naar Harare (Zimbabwe) werd hem ontstolen in Dar-a-Salam (Tanzania), toen hij aldaarin een ziekenhuis lag.
5 Andreas Willem Gerrit Boele van Hensbroek is geboren op zaterdag 28-10-1815 in Amsterdam, zoon van Adriaan Willem Boele van Hensbroek en Johanna Margaretha (Martine) Weismann (zie 3). Andreas is overleden op dinsdag 01-01-1895 in Bentheim (Duitsland), 79 jaar oud.
Notitie bij Andreas: Wonende te ’s-Gravenhage.
Reist in 1839 naar Batavia en wordt Adjunct-Commies bij het Departement van Justitie.
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/1227.nl.html
Andreas trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 16-04-1846 in Brielle [bron: Aktenr. 8] met Johanna de Jongh, 32 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 02-11-1813 in Den Briel, dochter van Jan de Jongh en Johanna Bevers. Johanna is overleden op zondag 16-04-1899 in Den Haag, 85 jaar oud.
Kinderen van Andreas en Johanna:
1 Johanna Martina Boele van Hensbroek, geboren in 1847. Johanna is overleden in 1917, 69 of 70 jaar oud.
2 Johanna Elisabeth Boele van Hensbroek, geboren in 1849. Johanna is overleden in 1927, 77 of 78 jaar oud.
3 Pieter Andreas Martin (Pieter) Boele van Hensbroek, geboren op zondag 23-01-1853 in Den Haag. Volgt 6.
4 Willem (Adriaan) Boele van Hensbroek, geboren op woensdag 16-05-1855 in Den Haag. Volgt 11.
5 Johanna Clasina Boele van Hensbroek, geboren in 1858. Johanna is overleden in 1934, 75 of 76 jaar oud.
6 Pieter Andreas Martin (Pieter) Boele van Hensbroek is geboren op zondag 23-01-1853 in Den Haag, zoon van Andreas Willem Gerrit Boele van Hensbroek (zie 5) en Johanna de Jongh. Pieter is overleden op woensdag 25-09-1912, 59 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Beroep: Uitgever, firmant Martinus Nijhoff & Co. in Den Haag.
Pieter:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 21-06-1882 in ’s-Gravenhage met Martina Cornelia Nijhoff, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1907. Martina is geboren op donderdag 10-04-1862 in Den Haag, dochter van Martinus Nijhoff en Emma Johanna Henriette Cool.
Notitie bij de geboorte van Martina: Religie: Nederlands Hervormd.
Martina is overleden op dinsdag 21-04-1936 in Wassenaar, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: BS Laren NH dd.27-4-1939].
(2) trouwde, 55 jaar oud, op zaterdag 04-07-1908 in Straatsburg (Frankrijk) met Leonie Heller, 29 jaar oud. Leonie is geboren op zondag 20-04-1879 in St. Marie aux Mine, Elzas (Frankrijk), dochter van Louise Heller en Maria Simonet. Leonie is overleden op vrijdag 20-05-1955 in Bad Ragaz (Zwitserland), 76 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Martina:
1 Martinus Boele van Hensbroek, geboren in 1883. Martinus is overleden in 1893, 9 of 10 jaar oud.
2 Pieter Boele van Hensbroek, geboren op woensdag 10-09-1884.
3 Andreas Willem Gerrit Boele van Hensbroek, geboren op zondag 21-02-1886 in Den Haag. Volgt 7.
4 Pieter Cornelis Boele van Hensbroek, geboren op maandag 21-12-1891 in Den Haag. Volgt 8.
5 Cornelia Boele van Hensbroek, geboren in 1897. Cornelia is overleden in 1974, 76 of 77 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Leonie:
6 Adriaan Willem Boele van Hensbroek, geboren op zaterdag 24-04-1909. Volgt 9.
7 Jean Louis Boele van Hensbroek, geboren op zondag 28-05-1911. Volgt 10.
7 Andreas Willem Gerrit Boele van Hensbroek is geboren op zondag 21-02-1886 in Den Haag, zoon van Pieter Andreas Martin (Pieter) Boele van Hensbroek (zie 6) en Martina Cornelia Nijhoff. Andreas is overleden op woensdag 05-05-1971 in Haarlem, 85 jaar oud.
Notitie bij Andreas: Het echtpaar heeft 2 kinderen.
Andreas trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 30-05-1917 in Bussum met Philipa Johanna Petronella Sluiter, 27 jaar oud. Philipa is geboren op vrijdag 25-10-1889 in Amsterdam, dochter van Philip Johan Petrus Sluiter en Henriette Georgine Heybrock. Philipa is overleden op donderdag 04-12-1969 in Hilversum, 80 jaar oud.
8 Pieter Cornelis Boele van Hensbroek is geboren op maandag 21-12-1891 in Den Haag, zoon van Pieter Andreas Martin (Pieter) Boele van Hensbroek (zie 6) en Martina Cornelia Nijhoff. Pieter is overleden op maandag 08-06-1981 in Bloemendaal, 89 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Beroep: Secretaris van de Raad van State.
Pieter trouwde met Maria Wijnhoff. Maria is geboren op dinsdag 20-04-1886. Maria is overleden op zondag 13-04-1975 in Den Haag, 88 jaar oud.
9 Adriaan Willem Boele van Hensbroek is geboren op zaterdag 24-04-1909, zoon van Pieter Andreas Martin (Pieter) Boele van Hensbroek (zie 6) en Leonie Heller. Adriaan is overleden in 1987, 77 of 78 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Het echtpaar heeft 1 kind.
Adriaan trouwde met Barbara Clapp Cole.
10 Jean Louis Boele van Hensbroek is geboren op zondag 28-05-1911, zoon van Pieter Andreas Martin (Pieter) Boele van Hensbroek (zie 6) en Leonie Heller.
Notitie bij Jean: Het echtpaar heeft 9 kinderen.
Jean trouwde met Marijke Johanna Reesink.
11 Willem (Adriaan) Boele van Hensbroek is geboren op woensdag 16-05-1855 in Den Haag, zoon van Andreas Willem Gerrit Boele van Hensbroek (zie 5) en Johanna de Jongh. Willem is overleden op zondag 13-09-1925 in Den Haag, 70 jaar oud.
Notitie bij Willem: Beroep: effectenhandelaar.
Richtte in 1890 zijn eigen effectenbedrijf op "Boele van Hensbroek & Gerdis". Kocht het "Huis op de Drie Grachten" en verbouwde dat tot zijn kantoor.
Willem trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 23-04-1885 in Amsterdam met Berendina Jansje Cornelia Jochems, 31 jaar oud. Berendina is geboren op dinsdag 11-10-1853 in Amsterdam, dochter van Ruth Jochems en Louise Carolina Weijland. Berendina is overleden op zaterdag 10-08-1940 in Den Haag, 86 jaar oud.
Kind van Willem en Berendina:
1 Wilhelmina Berindina (Wimmie) Boele van Hensbroek, geboren op vrijdag 16-05-1890 in Amsterdam. Wimmie is overleden op woensdag 29-06-1960 in Soest, 70 jaar oud.
Notitie bij Wimmie: Was verloofd met een Franse officier, die in 1914 sneuvelde.
12 Gerrit Weissman is geboren op dinsdag 22-01-1793 in Amsterdam, zoon van Andreas Willem (Andries) Weissmann (zie 2) en Dirkje Muller.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Religie: Nederlands Hervormd.
Gerrit is overleden op zondag 16-10-1831 in Amsterdam, 38 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Beroep: wijnhuishouder.
Gerrit Weissman trok als Amsterdamsch Schutter in 1814, na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid, mede uit, om Naarden aan de Franschen te ontrukken. Op de medaille, die hem ter herinnering aan dit wapenfeit werd uitgereikt wordt hij ,,g. Wijsman” genoemd.
Gerrit trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 29-07-1813 in Amsterdam [bron: Reg.2 fol. 116v] met Hermina Drinklein, 16 of 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hermina: Getuigen: Willem van der Stueot, 37 jaar, winkelier, Philipsus van Straaten, 30 jaar, lakenkoper, Philippens Vermaet, 64 jaar en Christoffel Nachthais, 30 jaar, koopman, allen wonende te Amsterdam
Hermina is geboren in 1796 in Amsterdam, dochter van Jan Christoffel Drinklein en Gesina Klarhamer.
Notitie bij de geboorte van Hermina: Religie: Nederlands Hervormd.
Hermina is overleden op zaterdag 22-11-1856 in Amsterdam, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermina: Registratienr. VFADNL143593-1 Registratiedatum: 22 november 1856. Bron: Familieadvertentie Centraal Bureau voor Genealogie.
Kinderen van Gerrit en Hermina:
1 Joanna Gesina Weissman, geboren op maandag 01-04-1816 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-22195926].
Notitie bij de geboorte van Joanna: Religie: Nederlands Hervormd.
Joanna is overleden op maandag 14-08-1882 in Amsterdam, 66 jaar oud. Joanna bleef ongehuwd.
2 Adriaan Willem Weissman, geboren op zaterdag 12-12-1818 in Amsterdam. Volgt 13.
3 Gerrit Weissman, geboren op dinsdag 28-11-1820 in Amsterdam. Volgt 16.
4 Hermine Louise (Hermina) Weissman, geboren op zaterdag 19-02-1831 in Amsterdam. Volgt 34.
13 Adriaan Willem Weissman is geboren op zaterdag 12-12-1818 in Amsterdam, zoon van Gerrit Weissman (zie 12) en Hermina Drinklein.
Notitie bij de geboorte van Adriaan: Religie: Nederlands Hervormd.
Geboren in de Looiergracht 444 wijk GG. Bevolkingsregister 1851-1853: NL-SAA-22195925 Amsterdam.
Adriaan is overleden op zaterdag 22-01-1881 in Amsterdam, 62 jaar oud (oorzaak: Beroerte).
Notitie bij Adriaan: Werkzaam op het kantoor van Jean Jacques Poncelet & Zoon, Keizersgracht bij de Heerenstraat en in 1838 vertrok hij, als vertegenwoordiger van deze firma, naar Montevideo in Uruguay, waar hij tot 1844 is gebleven. Daarna per schip ,,Plata” in Hamburg aangekomen en per stoomboot naar Amsterdam. Daarna secretaris der Directie van de Nederlandsche Hypotheekbank, gevestigd Heerengracht bij de Spiegelstraat.
Adriaan trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 18-06-1857 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.5 fol. 76] met Wilhelmina Bernardine Stoerhaan, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriaan en Wilhelmina: Huwelijks aankondigingen: 07-06-1857 en 14-06-1857.
Getuigen: Bernard Johannes Stoerman, 31 jaar, zonder beroep, broeder der echtgenoote, Hendrik Buijl, 43 jaar, apotheker, zwager der echtgenoote, Hendrik Christiaan Bonger junior, 29 jaar, commissionair, zwager des achtgenoots en Jan Frederik Drinklein, 30 jaar, wijnkooper, neef des echtgenoots, allen wonende te Amsterdam.
Wilhelmina is geboren op zondag 25-07-1830 in Amsterdam, dochter van Bernard Johannes Stoerhaan en Johanna Wilhelmina Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-22331623].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Religie: Nederlands Hervormd.
Notitie bij Wilhelmina: Stoerhaan komt waarschijnlijk van Zweedse afkomst.
Kinderen van Adriaan en Wilhelmina:
1 Adriaan Willem (Andries) Weissman, geboren op donderdag 04-03-1858 in Amsterdam. Volgt 14.
2 Adam Bernardus Weissman, geboren in 1864 in Amsterdam. Adam is overleden op vrijdag 02-10-1868 in Amsterdam, 3 of 4 jaar oud.
3 Hermine Weissman, geboren op vrijdag 20-10-1865 in Amsterdam. Hermine is overleden op dinsdag 23-01-1917 in Zeist, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26-01-1917 [bron: Archiefnr. 463 Registratienr. 481-04 Aktenr. 30].
Notitie bij overlijden van Hermine: Aangever: Jan Theodorus Voorneveld, 38 jaar, bedienaar en Hendrik van den Ham, 32 jaar, secretarie ambtenaar, beide wonende te Zeist.
Hermine bleef ongehuwd.
4 Andries Weissman, geboren op donderdag 19-09-1867 in Amsterdam. Volgt 15.
14 Adriaan Willem (Andries) Weissman is geboren op donderdag 04-03-1858 in Amsterdam, zoon van Adriaan Willem Weissman (zie 13) en Wilhelmina Bernardine Stoerhaan. Andries is overleden op donderdag 13-09-1923 om 16:00 in Amsterdam, 65 jaar oud. Hij is begraven op zondag 17-06-1923 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Andries: Uittreksel overlijdens akte Haarlem, aktenr 732: "Op de 18 september negentienhonderd drie en twintig,is bij ons, ambtenaar van den Burgelijks Stand der gemeente Haarlem, ter inschrijving ontvangen een uittreksel uit het reigister van der gemeente amsterdam, waaruit blijkt, dat op dertien september laatstleden in die gemeente, des namiddag ten vier uren is overleden".
Begraven op de Algemene Begraafplaats te Haarlem.
Notitie bij Andries: Beroep: kantoorbediende, historiserend architect, Gemeentearchitect Amsterdam.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_Willem_Weissman
Leven en werk
Op aanraden van architect A.N. Godefroy ging Weissman niet naar de Polytechnische School, de huidige Technische Universiteit Delft, maar ging hij vanaf 1 september 1875 in de leer bij assistent-architect van de Dienst Publieke Werken van Amsterdam, Willem Springer, terwijl hij ’s avonds, eveneens op advies van Godefroy, lessen volgde aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. In 1882 kwam hij zelf als ’bouwkundige 1e klasse’ in dienst van de inmiddels fors uitgebreide Dienst Publieke Werken.
In 1891 werd hij echter door de gemeente Amsterdam ontslagen wegens eigenmachtig optreden,[1] maar later weer in dienst genomen. Als gemeentearchitect ontwierp hij het Stedelijk Museum en de (deels gesloopte) gebouwen op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Hij hield zich echter meer bezig met schrijven en het houden van voordrachten over architectuur dan met het neerzetten van gebouwen. Zijn oeuvre is dan ook niet omvangrijk. Onder pseudoniem Candidus schreef hij talloze humoristische puntdichten. Ook zette hij zich in om historisch en architectonisch waardevolle gebouwen te behoeden voor vernietiging en verval. Hem werd, onder anderen door Willem Kromhout, verweten te veel in het verleden te leven. Als Candidus gaf hij hierop het volgende antwoord:
"Wil ’t heden in ’t verleden weinig weten,
De toekomst zal dat heden niet vergeten:
Moog’ die dan, als zij met haar maat gaat meten
Nog roemen, wat nu bouwkunst wordt geheeten."
Weissman was lid van de BNA en Architectura et Amicitia. Voor de laatste organisatie ontwierp hij in 1883 het vignet van haar orgaan, De Opmerker. Hij werd op 17 september 1923 in het bijzijn van onder meer Eduard Cuypers, Jan Wils, Han van Loghem en M. Plate begraven op de Algemene Begraafplaats in Haarlem.
Andries trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 20-04-1893 in Haarlem [bron: Aktenr. 81] met Tonia Christina Bastiaans, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Tonia: Huwelijks aankondigingen: 09-04-1893 en 16-04--1893.
Getuigen: Bernard Johannes Weissman, 31 jaar en Andries Weissman, 25 jaar beide zonder beroep, wonende te Nieuwer-Amstel, broeders van den bruidegom, Gerardus Cornelis Cornelis Reiser, 39 jaar, commissionair, neef van de bruid en Louis Johan Cordes, 40 jaar, fofotgraaf, behuwd broeder van de bruid, beide wonende te Haarlem.
Tonia is geboren op zaterdag 08-03-1862 in Haarlem, dochter van Johannes Gijsbertus Bastiaans en Alberdina Helena van Zutphen. Tonia is overleden op dinsdag 18-03-1941 in Wassenaar, 79 jaar oud.
15 Andries Weissman is geboren op donderdag 19-09-1867 in Amsterdam, zoon van Adriaan Willem Weissman (zie 13) en Wilhelmina Bernardine Stoerhaan. Andries is overleden op donderdag 27-01-1944 in Amsterdam, 76 jaar oud. Andries trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 11-09-1913 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.5G fol. 37v] met Geertuida Polder, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Geertuida: Huwelijks aankondiging: 30-08-1913.
Getuigen: Willem Daniel Baerselman, 45 jaar, koopman en Gijsbertus van Dorth, 56 jaar, adjudant commies ter gemeente secretarie, beide wonende te Amsterdam.
Geertuida is geboren op maandag 12-08-1872 in Amsterdam, dochter van Wouter Abraham Polder en Helena Geertruijda Keup.
16 Gerrit Weissman is geboren op dinsdag 28-11-1820 in Amsterdam, zoon van Gerrit Weissman (zie 12) en Hermina Drinklein. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-22159897].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Religie: Nederlands Hervormd.
Geboren in de Raamstraat 98 wijk HH. Bevolkingsregister 1851-1853: NL-SAA-22302391 Amsterdam.
Notitie bij Gerrit: Beroep: kantoorbediende.
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 24-05-1843 in Amsterdam [bron: Aktenr. reg.2;fol.150v] met Maria Magdalena Jacoba Fredrica de Jaager, 22 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 01-02-1821 in Amsterdam, dochter van Jan Hendrik de Jaager en Johanna Jacoba Reinhardt. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-22302392].
Notitie bij de geboorte van Maria: Religie: Nederlands Hervormd.
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Adriaan Willem Weissman, geboren op vrijdag 18-08-1843 in Amsterdam. Volgt 17.
2 Hermina Weismann, geboren op donderdag 27-03-1845 in Amsterdam. Volgt 20.
3 Maria Frederica Jacoba Weismann, geboren op donderdag 09-05-1850 in Amsterdam. Volgt 21.
4 Gerrit Adriaan Weissman, geboren in 1852. Gerrit is overleden op woensdag 27-09-1854 om 12:00 in Nieuwer-Amstel, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28-09-1854 [bron: Aktenr. 166].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aangevers: Gerrit Weissman, vader, 32 jaar, zonder beroep en Jacob Dekker, 29 jaar, winkelier, wondende te Amsterdam, bekende van de overledene.
Overleden in wijk J no. 120. Leeftijd 2 jaar.
5 Carolina Louisa Weissman, geboren op maandag 16-05-1859 in Amsterdam. Volgt 22.
6 Jan Jacob Weissman, geboren op zaterdag 15-09-1860 in Amsterdam. Volgt 27.
17 Adriaan Willem Weissman is geboren op vrijdag 18-08-1843 in Amsterdam, zoon van Gerrit Weissman (zie 16) en Maria Magdalena Jacoba Fredrica de Jaager. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-22159899 en NL-SAA-22302393].
Notitie bij de geboorte van Adriaan: Religie: Nederlands Hervormd.
Adriaan is overleden vóór 1924, ten hoogste 81 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Beroep: winkelbediende, milicien.
Adriaan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 11-08-1869 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.7 fol. 98] met Elisabeth Cornelia Oostindiën, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriaan en Elisabeth: Huwelijks aankondigingen: 01-08-1869 en 08-08-1869.
Getuigen: Theodorus Franciscus Valconet, 24 jaar, bakker, oom deer echtgenoote, Ebbo dekema, 23 jaar, banketbakker, zwager der echtgenoots, Aldewijn van Regteren, 49 jaar, koopman en Jacobus Johannes van Heidde, 35 jaar, koopman, allen wonende te Amsterdam.
Elisabeth is geboren in 1844 in Arnhem, dochter van Stephanus Lambertus Oostindiën en Geertruida Maria Valkonet. Elisabeth is overleden op maandag 08-09-1924 om 20:00 in Bloemendaal, 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10-09-1924 [bron: Aktenr. 140].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aangever: Karel Christiaan Mooiweer, 42 jaar, parkwachter en Julianus Jacobus van der Moolen, 40 jaar, parkwachter, beide wonende te Bloemendaal.
Kinderen van Adriaan en Elisabeth:
1 Stephanus Lambertus Weissman, geboren in 1871 in Amsterdam. Stephanus is overleden op donderdag 09-05-1872 in Amsterdam, 0 of 1 jaar oud.
2 Gerrit Weissman, geboren in 1873 in Amsterdam. Gerrit is overleden op dinsdag 27-05-1873 in Amsterdam, geen jaar oud.
3 Geertruida Maria Weissman, geboren in 1874 in Amsterdam. Geertruida is overleden op donderdag 19-06-1952 om 08:15 in Bennebroek, 77 of 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21-06-1952 [bron: Aktenr. 44].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aangever: Gerardus Roode, 51 jaar, verpleger, wonende te Bennebroek.
4 Elisabeth Cornelia Weissman, geboren op zondag 19-03-1876 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-29118867, NL-SAA-29123810, NL-SAA-27597964, NL-SAA-29122871].
5 Hermina Carolina Weissman, geboren op vrijdag 28-12-1877 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-29122869, NL-SAA-29118864, NL-SAA-29123808, NL-SAA-27597963].
6 Gerrit Weissman, geboren op vrijdag 02-01-1880 in Amsterdam. Volgt 18.
7 Maria Louisa Weissman, geboren op dinsdag 04-07-1882 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-27561127, NL-SAA-29118860, NL-SAA-29123803].
8 Willem Adriaan Weissman, geboren in 1891 in Amsterdam. Volgt 19.
18 Gerrit Weissman is geboren op vrijdag 02-01-1880 in Amsterdam, zoon van Adriaan Willem Weissman (zie 17) en Elisabeth Cornelia Oostindiën. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-29118862, NL-SAA-29123805, NL-SAA-27561128, NL-SAA-29122867]. Gerrit is overleden op dinsdag 04-01-1949 om 05:30 in Utrecht, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 05-01-1949 [bron: Archiefnr. 1221 Registratienr. 1847 Aktenr. 35].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aangever: Cornelis Willem Hendriksen, 52 jaar, bode, wonende te Utrecht.
Notitie bij Gerrit: Beroep: werkman.
Gerrit trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 05-02-1913 in Amsterdam [bron: Aktenr: Reg.6 fol. 37v] met Christina Maria Valk, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Christina: Huwelijks aankondigingen: 27-01-1913 en 02-02-1913.
Getuigen: Theodorus Bruseker, 65 jaar, koopman, Pieter Andersen, 65 jaar, werkman, Abraham Epbrain, 55 jaar, koopman en Willem Waalbeek, 63 jaar, werkman, allen wonende te Amsterdam.
Christina is geboren op woensdag 18-11-1885 in Amsterdam, dochter van Frederik Petrus Valk en Maria Polder. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-28342740, NL-SAA-31015901, NL-SAA-27600622, NL-SAA-28217048].
19 Willem Adriaan Weissman is geboren in 1891 in Amsterdam, zoon van Adriaan Willem Weissman (zie 17) en Elisabeth Cornelia Oostindiën. Willem trouwde, 23 of 24 jaar oud, op woensdag 13-10-1915 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.3H fol. 3] met Antje Christina Gleuwink, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Antje: Huwelijks aankondiging: 02-10-1915.
Getuigen: Andries ten Bouhuijs, 50 jaar, huisknecht en Stephanus Lambertus Wiessman, 30 jaar, loopknecht, broeder des echtgenoots, beide wonende te Amsterdam.
Antje is geboren in 1891 in Amsterdam, dochter van Martinus François Gleuwink en Catharina van Dijk.
20 Hermina Weismann is geboren op donderdag 27-03-1845 in Amsterdam, dochter van Gerrit Weissman (zie 16) en Maria Magdalena Jacoba Fredrica de Jaager. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-22302394]. Hermina trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11-06-1868 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.6 fol. 1v] met Ebbo Dekema, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Ebbo: Huwelijks aankondigingen: 21-05-1868 en 07-06-1868 te Purmerend en Amsterdam.
Getuigen: Adrianus Willem Weissman, 25 jaar, kleermaker, broeder der echtgenoote, Hendrik Christiaan Bongers, 40 jaar, assuradeir, Gerrit Smelik, 55 jaar, zonder beroep, beide ooms der echtgenoots en Joseph Dekema, 44 jaar, tapper, neef van den echtgenoots, allen wonende te Amsterdam.
Ebbo is geboren in 1847 in Purmerend, zoon van Dirk Dekema en Guurtje Smelik.
Notitie bij Ebbo: Beroep: banketbakker te Amsterdam.
21 Maria Frederica Jacoba Weismann is geboren op donderdag 09-05-1850 in Amsterdam, dochter van Gerrit Weissman (zie 16) en Maria Magdalena Jacoba Fredrica de Jaager. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-22302396].
Notitie bij de geboorte van Maria: Religie: Nederlands Hervormd.
Geboortedatum mogelijk 19-05-1850, NL-SAA-22159902.
Maria trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 02-05-1872 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.4 fol. 11v] met Wilhelm Rudolf Schwemmer, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Wilhelm: Huwelijks aankondigingen: 21-04-1872 en 28-04-1872.
Getuigen: Adriaan Willem Weissman, 25 jaar, commisionair, broeder der echtgenoote, Ebbo dekema,25 jaar, koekbakker, zwager der echtgenoote, George Henderik Schwemmer, 26 jaar, kantoorbediende, broeder der echtgenoots en Heinnich August Wiesentrom, 24 jaar, "inijziete" (niet goed leesbaar) in van politie, allen wonende te Amsterdam.
Wilhelm is geboren in 1850 in Amsterdam, zoon van Johannes Fredrik Schwemmer en Maria Barendina Platvoet.
22 Carolina Louisa Weissman is geboren op maandag 16-05-1859 in Amsterdam, dochter van Gerrit Weissman (zie 16) en Maria Magdalena Jacoba Fredrica de Jaager. Carolina is overleden op zaterdag 02-03-1940 in Voorburg, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 05-03-1940 [bron: Aktenr. 83].
Notitie bij overlijden van Carolina: Nog geen akte aanwezig.
Carolina trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27-03-1884 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.7 fol. 12] met Jozef Martinus Deckers, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Carolina en Jozef: Huwelijks aankondigingen: 16-03-1884 en 23-03-1884.
Getuigen: Frans Deckers, 34 jaar, diamantslijper, broeder des echtgenoots, Jacob Weissman, 23 jaar, agent, broeder deer echtgenoote, Eugenius Hermanus van Vught, 30 jaar, balansenmaker en Volkert Allink, 39 jaar, logementhoudeer, allen wonende te Amsterdam.
Jozef is geboren in 1857 in Amsterdam, zoon van Johannes Reinerus Deckers en Cathérine Virginie Genont. Jozef is overleden vóór 1940, ten hoogste 83 jaar oud.
Notitie bij Jozef: Beroep: klerk rijksverzekeringsbank.
Kinderen van Carolina en Jozef:
1 Johannes Reinier Deckers, geboren op zaterdag 26-09-1885 in Amsterdam. Volgt 23.
2 Ebbo Deckers, geboren op maandag 22-11-1886 in Amsterdam. Volgt 24.
3 Maria Francisca Deckers, geboren op zaterdag 04-05-1889 in Amsterdam. Volgt 25.
4 Hermina Geertruida Deckers, geboren in 1900 in Amsterdam. Volgt 26.
23 Johannes Reinier Deckers is geboren op zaterdag 26-09-1885 in Amsterdam, zoon van Jozef Martinus Deckers en Carolina Louisa Weissman (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-28903713, NL-SAA-29362460, NL-SAA-30282449].
Notitie bij Johannes: Beroep: commies bij den raad van beroep.
Johannes trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 10-06-1919 in Haarlem [bron: Aktenr. 237] met Maria Louisa Rose, 26 of 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op donderdag 06-09-1945 in Alphen (Echtscheiding) [bron: Kanttekening huwelijks akte].
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Maria: Huwelijks aankondiging: 24-05-1919.
Getuigen: Carel Johann Rose, 28 jaar, fabrikant, broeder der bruid, Johann Friedrich Rose, 58 jaar, directeur eener naamlooze vennootschap, oom der bruid, beide wonende te Haarlem en Arnold Kreps, 24 jaar, tweede officier ter koopvaardij, wonende te Amsterdam.
Echtscheiding bijgeschreven op akte d.d. 24-01-1946.
Maria is geboren in 1892 in Amsterdam, dochter van Carel Johann Rose en Cornelia Maria Louisa van Kleeff.
24 Ebbo Deckers is geboren op maandag 22-11-1886 in Amsterdam, zoon van Jozef Martinus Deckers en Carolina Louisa Weissman (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-30282447, NL-SAA-28903712].
Notitie bij Ebbo: Beroep: kantoorbediende te Zaandam en handelsreiziger.
Ebbo:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23-04-1914 in Zaandam [bron: Aktenr. 73 Toegangsnr. 358 Inventarisnr. 148] met Elisabeth Anna Nellij Kool, 24 of 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 22-09-1920 in Zaandam (Echtscheiding).
Notitie bij het huwelijk van Ebbo en Elisabeth: Nog geen huwelijks akte aanwezig uit Zaandam.
Elisabeth is geboren in 1889 in Zaandam, dochter van Jacob Kool en Elsebé Elisabeth Mortel.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 11-10-1923 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.3G fol. 24] met Elisabeth Anna Nellij Kool, 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ebbo en Elisabeth: Huwelijks aankondiging: 22-09-1923 te Zaandam en Amsterdam.
Getuigen: Johannes Flipse, 39 jaar, portier en Hendrik Visser, 71 jaar, zonder beroep, beide wonende te Amsterdam.
Zie relatie (1) voor persoonsgegevens van Elisabeth.
25 Maria Francisca Deckers is geboren op zaterdag 04-05-1889 in Amsterdam, dochter van Jozef Martinus Deckers en Carolina Louisa Weissman (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-28903711]. Maria trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 06-06-1918 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.5D fol. 26 no. 439] met Jan Willem Baart, 23 of 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op donderdag 02-06-1932 in Arnhem (Echtscheiding) [bron: Kanttekening huwelijks akte].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jan: Huwelijks aankondiging: 18-05-1918 te Zaandijk en Amsterdam.
Getuigen: Jan Scuddeboom, 32 jaar, kantoorbediende, zwager des echtgenoots, wonende te Koog aan de Zaan en Johannes Reinier Deckers, 32 jaar, ambtenaar bij den Raad van beroep, broeder der echtgenoote, wonende te Amsterdam.
Echtescheiding bij geschreven op akte d.d. 08-06-1932.
Jan is geboren in 1894 in Zaandijk, zoon van Jacob Baart en Juliana Woestenburg.
Notitie bij Jan: Beroep: kantoorbediende.
26 Hermina Geertruida Deckers is geboren in 1900 in Amsterdam, dochter van Jozef Martinus Deckers en Carolina Louisa Weissman (zie 22). Hermina trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 24-09-1925 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.7E fol. 49] met Albertus Martinus Werdes, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Albertus: Huwelijks aankondiging: 12-09-1925.
Getuigen: Ebbo Deckers, 38 jaar, koopman, broeder der echtgenoote, wonende te Zaandam en Hendrik Roelof Carl Helweg, 38 jaar, fabrikant, zwager des echtgenoots, wonende te Amsterdam.
Albertus is geboren in 1900 in Amsterdam, zoon van Gerardus Werdes en Margareta Johanna de Lamaar.
Notitie bij Albertus: Beroep: kantoorbediende.
27 Jan Jacob Weissman is geboren op zaterdag 15-09-1860 in Amsterdam [bron: Persoonskaart Gemeente ’s-Gravenhage], zoon van Gerrit Weissman (zie 16) en Maria Magdalena Jacoba Fredrica de Jaager. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-27518585, NL-SAA-28212057, NL-SAA-29429744].
Notitie bij de geboorte van Jan: Religie: Nederlands Hervormd.
Jan is overleden op woensdag 04-11-1936 om 05:00 in Haarlem, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 06-11-1936 [bron: Aktenr. 1201].
Notitie bij overlijden van Jan: Aangever: Johannes Marinus Gerardus Antonius van Sonsbeek, 34 jaar, uitvoerder, wonede te Haarlem.
Overleden in de Wilhelminastraat 48.
Notitie bij Jan: Beroep: kantoorbediende, handelsagent, wijnhandelaar.
Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17-04-1884 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.8 fol. 30] met Johanna Arendina Haalmeijer, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Huwelijks aankondigingen: 06-04-1884 en 10-04-1884.
Getuigen: Adriaan Willem Weissman, 40 jaar, zonder berope, broeder des echtgenoots, Ebbo Dekema, 36 jaar, banketbakker, zwager des echtgenoots, Abraham George Lodweijk Westenberg, 26 jaar, kok, zwager des echtgenoots en Wessel Hinderk Loueit, 26 jaar, winkelier, allen wonende te Amsterdam.
Johanna is geboren op woensdag 20-01-1858 in Amsterdam, dochter van Johan Arend Haalmeijer en Anna Maria Doorenhaage. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-28212056, NL-SAA-27690422, NL-SAA-27518584].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Religie: Nederlands Hervormd.
Johanna is overleden op zaterdag 23-04-1910, 52 jaar oud.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op donderdag 17-06-1915 in Amsterdam [bron: Arktenr. Reg.5D fol. 19v] met Angelique de Bruijn Tengbergen, 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Angelique: Huwelijks aankondiging: 05-06-1915 te Utrecht en Amsterdam.
Getuigen: Arnold Mathijs Hugo de Bruijn Tengbergen, 56 jaar, zonder beroep, broeder der echtgenoote, wonende te Rhenen en Nicolaas Gelmer Kapteijn, 47 jaar, assuradeur, wonende te Haarlem.
Angelique is geboren op zaterdag 18-03-1865 om 09:00 in Didam, dochter van Pieter Franco de Bruijn Tengbergen en Angelique Rietveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20-03-1865 [bron: Archiefnr. 0207 Registratienr. 5796 Aktenr. 26].
Notitie bij de geboorte van Angelique: Aangever: Pieter Franco de Bruijn Tengbergen, vader, 37 jaar, Rijksontvanger.
Getuigen: Deck Reindien, 78 jaar, bode en Jan Beirgers, 40 jaar, veldwachter, beide wonende te Didam.
Angelique is overleden op vrijdag 24-10-1952 om 03:20 in Hilversum, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25-10-1952 [bron: Aktenr. 719].
Notitie bij overlijden van Angelique: Aangever: Petrus Louis Sprong, 39 jaar, kantoorbediende, wonende te Hilversum.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Jan Jacob Weissman, geboren op vrijdag 04-10-1889 in Amsterdam. Volgt 28.
2 Andre Herman Weissman, geboren op woensdag 28-10-1891 in Nieuwer-Amstel.
Notitie bij de geboorte van Andre: Religie: Nederlands Hervormd.
3 Maria Magdalena Jacoba Weissman, geboren op dinsdag 25-12-1894 in Nieuwer-Amstel. Volgt 32.
4 Caroline Louise Weissman, geboren op dinsdag 24-08-1897 in Pretoria (Zuid-Afrika). Volgt 33.
28 Jan Jacob Weissman is geboren op vrijdag 04-10-1889 in Amsterdam, zoon van Jan Jacob Weissman (zie 27) en Johanna Arendina Haalmeijer. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-27518583].
Notitie bij de geboorte van Jan: Religie: Nederlands Hervormd.
Jan is overleden op woensdag 06-02-1980 in ’s-Gravenhage, 90 jaar oud.
Notitie bij Jan: Beroep: kantoorbediende.
Jan Jacob Weissman heeft met Aleida van Marle 5 kinderen.
Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17-07-1913 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.5E fol. 37v] met Lena Catharina Elisabeth Kraemer, 19 of 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 23-03-1923 in Amsterdam (Echtscheiding) [bron: Kanttekening huwelijks akte].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Lena: Huwelijks aankondigingen: 06-07-1913 en 13-07-1913 te Ede en Amsterdam.
Getuigen: Hendrik Frederik ten Haave, 26 jaar, winkelier, Jan Hendrik Morreau, 42 jaar, behanger, beide wonende te Amsterdam, Johannes Reinier Deckers,37 jaar, kantoorbediende, wonende te Zaandam en Pieter Frederik van Bentem, 54 jaar, werkman, wonende te Amsterdam.
Echtscheiding bijgeschreven in huwelijks akte d.d. 17-08-1923 en inschrijvings Aktenr. 323.
Lena is geboren in 1893 in Amsterdam, dochter van Paul Hubert Kraemer en Lena Catharina Meijer.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 05-09-1923 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.5F fol. 29v] met Aleida van Marle, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 11-08-1931 in Amsterdam (Echtscheiding) [bron: Kanttekening huwelijks akte].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Aleida: Huwelijks aankndiging: 25-08-1923.
Getuigen: Hermanus Akkerman, 68 jaar, zonder beroep en Wouter de Jong, 27 jaar, werkman, beide wonende te Amsterdam.
Echtscheiding bijgeschreven in huwelijks akte d.d. 10-04-1931 en inschrijvings Aktenr. 196, Reg.1A fol. 4.
Aleida is geboren op woensdag 04-07-1900 in Zwolle, dochter van Adrianus van Marle en Jacoba de Gunst. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 05-07-1900 [bron: Archiefnr. 0123 Registratienr. 14472 Aktenr. 487].
Notitie bij de geboorte van Aleida: Akte nog niet aanwezig.
Aleida is overleden op maandag 24-08-1998 in Zeist, 98 jaar oud.
Kinderen van Jan en Aleida:
1 Alexander Weissman, geboren op vrijdag 14-09-1923 in Amsterdam. Volgt 29.
2 Wodan Weissman, geboren op vrijdag 14-09-1923 in Amsterdam. Volgt 30.
3 Willem (Wim) Weissman, geboren op woensdag 15-08-1928 in Amsterdam. Volgt 31.
29 Alexander Weissman is geboren op vrijdag 14-09-1923 in Amsterdam, zoon van Jan Jacob Weissman (zie 28) en Aleida van Marle.
Notitie bij Alexander: Alexander en Wodan zijn tweelingen.
Het echtpaar heeft 2 kinderen.
Alexander trouwde met Sophia Maria Hardorff. Sophia is geboren op zondag 20-06-1926 in Amsterdam.
30 Wodan Weissman is geboren op vrijdag 14-09-1923 in Amsterdam, zoon van Jan Jacob Weissman (zie 28) en Aleida van Marle.
Notitie bij Wodan: Alexander en Wodan zijn tweelingen.
Het echtpaar heeft 4 kinderen.
Wodan trouwde met Pops.
31 Willem (Wim) Weissman is geboren op woensdag 15-08-1928 in Amsterdam, zoon van Jan Jacob Weissman (zie 28) en Aleida van Marle. Wim is overleden op zaterdag 01-11-1997 in Amsterdam, 69 jaar oud. Wim trouwde met NN.
32 Maria Magdalena Jacoba Weissman is geboren op dinsdag 25-12-1894 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Jacob Weissman (zie 27) en Johanna Arendina Haalmeijer.
Notitie bij de geboorte van Maria: Religie: Nederlands Hervormd.
Maria trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 20-04-1917 in Heemstede [bron: Aktenr. 9] met Andreas Maria Aloysius Wijntjes, 16 of 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Andreas: Huwelijks aankondiging: 07-04-1917 te Haarlem, Amsterdam en Heemstede.
Getuigen: Adiaan Willem Weissman, 59 jaar, architect-ingenieur, neef van de bruid, wonende te Haarlem en Jan Jacob Weissman, 27 jaar, reserve-luitanant, broeder van de bruid, wonende te de Bilt.
Andreas is geboren in 1900 in Amsterdam, zoon van Andreas Petrus Wijntjes en Jacoba Alida Maria van Wijck.
Notitie bij Andreas: Beroep: kantoorbediende.
33 Caroline Louise Weissman is geboren op dinsdag 24-08-1897 in Pretoria (Zuid-Afrika) [bron: Persoonskaart uit ’s-Gravenhage], dochter van Jan Jacob Weissman (zie 27) en Johanna Arendina Haalmeijer.
Notitie bij de geboorte van Caroline: Religie: Nederlands Hervormd.
Caroline is overleden omstreeks 1970 in Loosduinen, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Caroline: Registratie overlijdensdatum: 01-01-1970, Registratienr. VFADNL053580-2, Familieadvertenties bij Centraal Bureau voor Genealogie.
Caroline trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 03-12-1919 met Johannes Gerardus Wilhelmus Ignatius, 20 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 19-07-1899 om 18:30 in Arnhem, zoon van Johannes Franciscus Ignatius en Mientje van den Esschert. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20-07-1899 [bron: Archiefnr. 0207 Registratienr. 94 Aktenr. 949].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aangever: Johannes Franciscus Ignatius, vader, 27 jaar, hoofdonderwijzer.
Getuigen: Karel Franciscus Croes, 37 jaar, onderwijzer en adrianus jacobus de La Mar, 44 jaar, photograaf, beide wonende te Arnhem.
Geboren in de Sloetstrade.
Religie: Nederlands Hervormd.
Johannes is overleden op zondag 11-07-1965 in ’s-Gravenhage, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Registratie overlijdensdatum: 11-07-1965, Registratienr. VFADNL053580-3, Familieadvertenties bij Centraal Bureau voor Genealogie.
Notitie bij Johannes: Beroep: lands-ingenieur.
Kinderen van Caroline en Johannes:
1 Joan Ignatius, geboren op vrijdag 28-09-1923 in Zwolle.
Notitie bij de geboorte van Joan: Religie: Nederlands Hervormd.
Joan is overleden.
2 Andrë Ignatius, geboren op zondag 12-08-1928 in Boskoop.
Notitie bij de geboorte van Andrë: Religie: Nederlands Hervormd.
Andrë is overleden.
34 Hermine Louise (Hermina) Weissman is geboren op zaterdag 19-02-1831 in Amsterdam, dochter van Gerrit Weissman (zie 12) en Hermina Drinklein.
Notitie bij de geboorte van Hermina: Religie: Nederlands Hervormd.
Geboren in de Bloemgracht 2, Bevolkingsregister 1851-1853: NL-SAA-22559348 Amsterdam.
Hermina is overleden op zondag 18-06-1905 in Amsterdam, 74 jaar oud. Hermina trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 05-07-1855 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.5 fol. 77v] met Hendrik Christiaan Bonger, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Hendrik: Huwelijks aankondigingen: 24-06-1855 en 0107-1855.
Getuigen: Adriaan Willem Weissman, 33 jaar, zonder beroep, broeder den echtgenoote, Christoph Drinklein, 57 jaar, wijnkooper, oom der echtgenoote, Alberthus Bonger, 47 jaar, Rijksambtenaar, oom der echtgenoots en Georg Christian Bic, 33 jaar, zonder beroep, neef van der echtgenoots, allen wonende te Amsterdam.
Hendrik is geboren op zaterdag 05-01-1828 om 21:00 in Haarlem, zoon van Hendrik Christiaan Bonger en Carolina Sabel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 07-01-1828 [bron: Aktenr. 7-1].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aangever: Hendrik Christiaan Bonger, vader, 25 jaar, kantoorbediende.
Getuigen: Hendrik Bonger, 53 jaar, winkelier en Izack Sabel, 26 jaar, muziekmeester, beide wonende te Haarlem.
Geboren in de Kleine Houstraat H2.
Religie: Remonstrant Protestant.
Hendrik is overleden in 1904 in Amsterdam, 75 of 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Mogelijke overlijdens datum: 28 april 1904 Registratienr. VFADNL011507-3, Registratiedatum: 28 april 1904, Amsterdam of
Registratienr. VFADNL011507-3, Registratiedatum: 11 juni 1904, Amsterdam.
Bron: Familieadvertentie Centraal Bureau voor Genealogie.
Notitie bij Hendrik: Beroep: kantoorbediende, verzekeringsmakelaar, assuradeur.
Het gezin had 10 kinderen, 4 dochters en 6 jongens.
Kinderen van Hermina en Hendrik:
1 Carolina (Lien) Bonger.
2 Hendrik Christiaan Bonger.
3 Hermine Bonger, geboren omstreeks 1858 in Amsterdam. Hermine is overleden op vrijdag 15-07-1910 in Zandvoort, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-07 (jaar onbekend) [bron: Aktenr. 38].
Notitie bij overlijden van Hermine: Aangever: Nicolaas Sak, 39 jaar, administrateur, wonende te Amsterdam en Samuel Behrens, 65 jaar, gemeentebode, wonende te Zandvoort.
Overlijdens akte niet volledig aanwezig.
4 Andries (Dries) Bonger, geboren op maandag 20-05-1861 in Amsterdam. Volgt 35.
5 Johanna Gezina (Jo) Bonger, geboren op zaterdag 04-10-1862 in Amsterdam. Volgt 36.
6 Bernard Johannes Bonger, geboren op dinsdag 12-09-1865 om 03:30 in Zeist. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12-09-1865 [bron: Archiefnr. 481 Registratienr. 775-13 Aktenr. 139].
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aangever: Hendrik Christiaan Bonger, vader, 37 jaar, assuradeur.
Getuigen: Fredrik Jan Beeftink, 30 jaar, secretaris en Daniel van Toll, 31 jaar, bode, beide wonende te Zeist.
7 Willem Adriaan Bonger, geboren op zaterdag 16-09-1876 in Amsterdam. Volgt 42.
35 Andries (Dries) Bonger is geboren op maandag 20-05-1861 in Amsterdam, dochter van Hendrik Christiaan Bonger en Hermine Louise (Hermina) Weissman (zie 34).
Notitie bij de geboorte van Dries: Geboren als vierde kind en tweede zoon van Hendrik Christiaan Bonger en Hermina Louise Weisman. Na hem werden nog twee zusjes en vier jongens geboren.
Dries is overleden op maandag 20-01-1936 in Amsterdam, 74 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 24-01-1936 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Dries: Begraven op de begraafplaats Zorgvlied.
Notitie bij Dries: Beroep: Nederlandse kunstverzamelaar, assurantie bij firma W.E. Mercier te Amsterdam.
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Andries_Bonger
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/bonger
Dries:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 03-05-1888 met Anne Marie Louise van der Linden. Anne is overleden op zaterdag 07-11-1931 in Amsterdam. Dries en Anne bleven kinderloos.
(2) trouwde, 72 jaar oud, op maandag 09-04-1934 in Rome (Italië) [bron: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/bonger] met Françoise Willemina Maria van Borch van Verwolde, 47 jaar oud. Françoise is geboren op maandag 03-01-1887 in Gorssel, dochter van [waarschijnlijk] Allard Philip Reinier Carel van Borch van Verwolde en Paulina van Zuylen van Nijevelt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 04-01-1887 [bron: Aktenr. 001]. Françoise is overleden op vrijdag 11-07-1975 in Almen, 88 jaar oud.
Notitie bij Françoise: Titel: barones.
Dries en Françoise bleven kinderloos.
36 Johanna Gezina (Jo) Bonger is geboren op zaterdag 04-10-1862 in Amsterdam, dochter van Hendrik Christiaan Bonger en Hermine Louise (Hermina) Weissman (zie 34). Jo is overleden op woensdag 02-09-1925 om 18:30 in Laren, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 04-09-1925 [bron: Aktenr. 49]. Zij is begraven op zaterdag 05-09-1925 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Jo: Aangevers: Dirk Mesman, 48 jaar, aanspreker en Cornelis Zwanikken, 27 jaar, secretarie ambtenaar, beide wonende te Laren.
Overleden in het huis Rozenlaantje twaalf.
Begraven op begraafplaats Zorgvlied, graf N-II-552.
Notitie bij Jo: Vijfde van zeven kinderen van de verzekeringsmakelaar Hendrik Christiaan Bonger.
Zie ook:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_Bonger
http://demirandabuurt.wordpress.com/2011/04/29/johanna-bonger-grondlegger-van-gogh-museum/
http://www.myheritage.nl/site-family-tree-177031161/van-gogh
http://www.vggallery.com/international/dutch/misc/archives/vw_memoir.htm
Jo:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18-04-1889 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.8 fol. 11] met Theodorus (Theo) van Gogh, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 18-04-1889 in Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Jo en Theo: Huwelijks aankondigingen: 07-04-1889 en 14-04-1889 te Utrecht en Amsterdam.
Getuigen: Johan Marinus van Houten, 38 jaar, fabrikant, zwager des echtgenoots, wonende te Leiden, Hendrik Christiaan Bonger, 28 jaar, uitgever van een vourant, broeder der echtgenoote, wonende te Nieuwer-Amstel, Willem Sethe, 58 jaar, koopman en Johannes Ainrien Sticker, 40 jaar, directeuren hogerburgerschool, allen wonende te Amsterdam.
Theo is geboren op vrijdag 01-05-1857 in Zundert, zoon van Theodorus (Dorus) van Gogh en Anna Cornelia Carbentus. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Toegangsnr. 50.189 Aktenr. 46]. Theo is overleden op zondag 25-01-1891 in Den Dolder, 33 jaar oud (oorzaak: dementia paralytica, een terminaal stadium van syfillis). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26-01-1891 [bron: Toegangnr. 481 Aktenr. 187 Inventarisnr. 467]. Hij is begraven op donderdag 29-01-1891 in Utrecht.
Notitie bij overlijden van Theo: Begraven op de Eerste Algemene Begraafplaats Soestbergen te Utrecht.
Herbegraven op 8 april 1914 te Auvers-sur-Oise Town Cemetery, Auvers-sur-Oise, Departement du Val-d’Oise, Île-de-France, Frankrijk.
Notitie bij Theo: Beroep: kunsthandelaar.
Vader Theodorus van Gogh is ook de vader van kunstschilder Vincent Willem van Gogh (1853-1890).
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_(kunsthandelaar)
Zie ook zijn broer: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
(2) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 21-08-1901 in Bussum [bron: Toegangnr. 358 Aktenr. 37 Inventarisnr. 28] met Johan Henri Gustave (Johan) Cohan Gosschalk, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 21-08-1901 in Bussum.
Notitie bij het huwelijk van Jo en Johan: http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Cohen_Gosschalk
Johan is geboren op maandag 03-11-1873 in Zwolle, zoon van Salomon Levi Cohen en Christina Gosschalk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 04-11-1873. Johan is overleden op zaterdag 18-05-1912 in Amsterdam, 38 jaar oud.
Notitie bij Johan: Beroep: jurist, graficus en kunstschilder.
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Cohen_Gosschalk
Op 24 november 1902 bij Koninklijk Besluit toestemming had gekregen om zijn moeders achternaam aan de zijne toe te voegen
Kind van Jo en Theo:
1 Vincent Willem van Gogh, geboren op vrijdag 31-01-1890 in Parijs (Frankrijk). Volgt 37.
Kind van Jo en Johan:
2 Johan Franco Cohan Gosschalk, geboren na 1901.
37 Vincent Willem van Gogh is geboren op vrijdag 31-01-1890 in Parijs (Frankrijk), zoon van Theodorus (Theo) van Gogh en Johanna Gezina (Jo) Bonger (zie 36). Vincent is overleden op zaterdag 28-01-1978 in Laren, 87 jaar oud.
Notitie bij Vincent: Beroep: Ingenieur werktuigkunde en organisatieadviseur, genaamd Organisatie Advies Bureau. Bekend als de erfgenaam van de schilderijencollectie van zijn oom, de kunstschilder Vincent van Gogh.
Opleiding: vanaf 1907 Technische Hogeschool Delft.
Diploma behaald in 1914.
Woonachtig: 1927 in Rozenlaan 12, Laren (Noord - Holland).
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_Willem_van_Gogh
Vincent:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14-01-1915 in Amsterdam [bron: Aktenr. reg.4;fol.9v] met Josina Davidsdochter (Josina) Wibaut, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 14-01-1915 in Amsterdam. Josina is geboren op woensdag 05-11-1890 in Middelburg, dochter van Florentinus Marinus (Floor) Wibaut en Mathilde Berdenis Berlekom. Josina is overleden op maandag 21-08-1933 in Laren, 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Josina: Begraven op de Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Josina: Beroep: Doctorandus Staatswetenschappen. Voorzitster Larensche Montessori School en nieuwe Schoolvereniging Laren-Blaricum. Bestuurslid van de boekencommissie van de openbare leeszaal em bibliotheek Laren-Blaricum te Laren. Woont Rozenlaantje 12 te Laren in 1933.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op woensdag 08-04-1942 in Amsterdam met Nelly van der Groot, 44 jaar oud. Nelly is geboren op zondag 09-05-1897 in Zaandam, dochter van Sijne Jacob van der Groot en Anna Maria Honig. Nelly is overleden op woensdag 12-04-1967 in Laren, 69 jaar oud.
Kinderen van Vincent en Josina:
1 Theodoor van Gogh, geboren op vrijdag 05-11-1920 in Amsterdam. Theodoor is overleden op donderdag 08-03-1945 in Amsterdam, 24 jaar oud (oorzaak: gefusilleerd door de Duitsers). Hij is begraven in Overveen.
Notitie bij overlijden van Theodoor: Gefusilleerd wegens zijn activiteiten als verzetsstrijder.
Begraven in vak 37 van de Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen.
Notitie bij Theodoor: Beroep: economisch bedrijfsadviseur.
Theodoor bleef ongehuwd.
2 Johan van Gogh, geboren op zondag 26-03-1922 in Amstelveen. Volgt 38.
3 Florentinus Marinus (Johan) van Gogh, geboren op woensdag 15-04-1925 in Amsterdam. Volgt 40.
4 Mathilde Johanna van Gogh, geboren op woensdag 24-04-1929 in Bussum. Volgt 41.
38 Johan van Gogh is geboren op zondag 26-03-1922 in Amstelveen, zoon van Vincent Willem van Gogh (zie 37) en Josina Davidsdochter (Josina) Wibaut. Johan is overleden op donderdag 05-11-2009 in Den Haag, 87 jaar oud.
Notitie bij Johan: Beroep: ambtenaar van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, AIVD nu hetende BVD.
Het echtpaar heeft 3 kinderen.
Johan trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1956 met Anneke (Anneke) Vonhoff, 19 of 20 jaar oud. Anneke is geboren in 1936, dochter van Vonhoff. Anneke is overleden.
Kinderen van Johan en Anneke:
1 Jantine van Gogh.
2 Josien van Gogh.
3 Theodoor (Theo) van Gogh, geboren op dinsdag 23-07-1957 in Wassenaar. Volgt 39.
39 Theodoor (Theo) van Gogh is geboren op dinsdag 23-07-1957 in Wassenaar, zoon van Johan van Gogh (zie 38) en Anneke (Anneke) Vonhoff. Theo is overleden op dinsdag 02-11-2004 in Amsterdam, 47 jaar oud (oorzaak: vermoord te Amsterdam) [bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_(regisseur)]. Hij is begraven in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Theo: Begraven op de Nieuwe Ooster te Amsterdam.
Notitie bij Theo: Beroep: regisseur, scenarioschrijver, programmamaker, interviewer voor televisie en columnist.
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_(regisseur)
Uit relatie is 1 zoon.
 
Theo begon een relatie met Heleen Hartmans.
40 Florentinus Marinus (Johan) van Gogh is geboren op woensdag 15-04-1925 in Amsterdam, zoon van Vincent Willem van Gogh (zie 37) en Josina Davidsdochter (Josina) Wibaut. Johan is overleden in 1999, 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij Johan: Beroep: werkzaam bij Kema te Arnhem.
Het echtpaar heeft 3 kinderen.
Johan trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 23-12-1952 in Dekft met Geertruida Cornelia Brandwijk, 22 of 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 23-12-1952 in Delft. Geertruida is geboren in 1929. Geertruida is overleden.
41 Mathilde Johanna van Gogh is geboren op woensdag 24-04-1929 in Bussum, dochter van Vincent Willem van Gogh (zie 37) en Josina Davidsdochter (Josina) Wibaut. Mathilde is overleden op dinsdag 05-02-2008 in Vinkeveen, 78 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: Voorzitster Larensche Montessori School en nieuwe Schoolvereniging Laren-Blaricum. Bestuurslid van de boekencommissie van de openbare leeszaal em bibliotheek Laren-Blaricum te Laren. Woont Rozenlaantje 12 te Laren in 1933.
Mathilde trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 24-10-1953 met Jan Salomon (Mars) Cramer, 25 jaar oud. Mars is geboren op donderdag 26-04-1928 in Den Haag. Mars is overleden.
Notitie bij Mars: Beroep: professor.
Het echtpaar heeft 4 kinderen.
42 Willem Adriaan Bonger is geboren op zaterdag 16-09-1876 in Amsterdam [bron: Persoonskaart], zoon van Hendrik Christiaan Bonger en Hermine Louise (Hermina) Weissman (zie 34).
Notitie bij de geboorte van Willem: Religie: Remonstrant Protestant.
Willem is overleden op woensdag 15-05-1940 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Notitie bij Willem: Beroep: hoogleraar in de sociologie en de criminologie.
Werkte als procuratiehouder bij de firma Brak en Moes.
Was de jongste zoon van zijn ouders.
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/bonger
http://socialhistory.org/bwsa/biografie/bonger
Willem:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 09-03-1905 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.2A fol. 28v] met Maria Hendrika Adriana van Heteren, 29 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 07-02-1908 in Amsterdam (Echtscheiding) [bron: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/bonger].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Huwelijks aankondigingen: 26-02-1905 en 05-03-1905.
Getuigen: Willem Jacob van Heteren, 27 jaar, leeraar aan eene hoogere burgerschool, broder der echtgenoote, wonende te Utrecht, Frederik Adolf Melchior, 35 jaar, arts, zwager der echtgenoote, Hendrik Bonger, 45 jaar, assuradeur, broeder des echtgenoote en Andries Bonger, 44 jaar, assuradeur, broeder des echtgenoots, allen wonende te Amsterdam.
Echtscheiding huwelijks akte bijgeschreven als kanttekening d.d. 20-03-1908.
Maria is geboren op zaterdag 22-05-1875 in Amsterdam [bron: Persoonskaart], dochter van Christiaan van Heteren en Maria Hendrika Adriana Wijsmuller. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Archiefkaart Amsterdam: NL-SAA-3625333]. Maria is overleden in 1961 in Haarlem, 85 of 86 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 24-05-1922 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.2C fol. 33] met Maria Hendrika Adriana van Heteren, 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Hertrouwd met Maria Hendrika Adriana van Heteren, nog geen akte aanwezig.
Zie relatie (1) voor persoonsgegevens van Maria.
Kinderen van Willem en Maria (1):
1 Hendrik (Henk) Bonger, geboren op donderdag 11-05-1911 in Amsterdam. Volgt 43.
2 Frans Bonger, geboren op dinsdag 01-12-1914 in Amsterdam [bron: Gezinskaart vader]. Frans is overleden op donderdag 17-03-1994 in Amsterdam, 79 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 22-03-1994 in Amsterdam.
Notitie bij Frans: Beroep: verzekeraar.
43 Hendrik (Henk) Bonger is geboren op donderdag 11-05-1911 in Amsterdam [bron: Gezinskaart vader], zoon van Willem Adriaan Bonger (zie 42) en Maria Hendrika Adriana van Heteren, zoon van Willem Adriaan Bonger (zie 42) en Maria Hendrika Adriana van Heteren. Henk is overleden op vrijdag 26-02-1999 in Amsterdam, 87 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 03-03-1999 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Henk: Begraven op begraafplaats Zorgvlied.
Notitie bij Henk: Zie ook: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa004201101_01/_jaa004201101_01_0006.php
Henk trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1941 met Catharina Margaretha ten Sijthoff, 25 of 26 jaar oud. Catharina is geboren in 1915 in Beekbergen. Catharina is overleden in 2009, 93 of 94 jaar oud.
44 Johann Georg Weismann is geboren in 1770 in Neustadt am Berg - Württemberg (Duitsland), zoon van Martin Weissman (zie 1) en NN.
Notitie bij de geboorte van Johann: Religie: Luthers Hervormd.
Johann ging in ondertrouw, 23 of 24 jaar oud, op vrijdag 17-10-1794 in Amsterdam [bron: Akte Stadsarchief Amsterdam A25566000276] met Marritje van der Hulst, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johann en Marritje: Johann Georg Weismann geassisteerd door broer Johann Michael Weissman, ouders overleden.
Marritje van der Hulst geassisteerd door Jacob Albregt, ouders overleden.
Marritje is geboren in 1769 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Marritje: Religie: Gereformeerd.
Kind van Johann en Marritje:
1 Carolina Louisa Weismann, geboren in Amsterdam. Volgt 45.
45 Carolina Louisa Weismann is geboren in Amsterdam, dochter van Johann Georg Weismann (zie 44) en Marritje van der Hulst. Zij is gedoopt op woensdag 14-07-1802 in Amsterdam. Carolina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 25-04-1827 in Amsterdam [bron: Reg. 1 fol. 89v] met George Christiaan Abel, 28 jaar oud. George is geboren in Amsterdam, zoon van Andries Abel en Catharina Borman. Hij is gedoopt op zondag 18-11-1798 in Amsterdam.
Notitie bij George: Beroep: kantoorbediende.
Kinderen van Carolina en George:
1 Anna Georgina Louisa Abel, geboren op zaterdag 29-03-1845 in Amsterdam. Volgt 46.
2 Willem Frederik Abel, geboren in 1851 in Amsterdam. Volgt 47.
46 Anna Georgina Louisa Abel is geboren op zaterdag 29-03-1845 in Amsterdam, dochter van George Christiaan Abel en Carolina Louisa Weismann (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-22358135].
Notitie bij de geboorte van Anna: Religie: Evangelisch Luthers.
Anna trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 05-07-1877 in Amsterdam [bron: Aktenr. reg.12;fol.92v] met Hendrik Leonard Mumm, 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren in 1852 in Amsterdam, zoon van Stephanus Theodorus Mumm en Maria Anna Legel.
Notitie bij Hendrik: Beroep: kantoorbediende.
47 Willem Frederik Abel is geboren in 1851 in Amsterdam, zoon van George Christiaan Abel en Carolina Louisa Weismann (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-29236400].
Notitie bij Willem: Beroep: winkelbediende.
Willem:
(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, op donderdag 20-10-1870 in Amsterdam [bron: Reg. 10 fol. 30] met Julie Friederieke Henriette Mönch, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 10-04-1876 in Amsterdam (Echtscheiding). Julie is geboren op zaterdag 09-08-1851 in Amsterdam, dochter van Philip Mönch en Jacoba Wilhelmina Dammeijer. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL-SAA-22576632].
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op woensdag 06-04-1881 in Amsterdam [bron: Aktenr. Reg.5 fol. 50v] met Fetje Berduin, 26 of 27 jaar oud. Fetje is geboren in 1854 in Harlingen, dochter van Zwaan Berduin en Sjoerdtje Bargsma.
Notitie bij Fetje: Beroep: hofmeester.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 10-06-2016 21:19