Joseph Wijsman : Namen

1 Joseph Wijsman is geboren omstreeks 1750 in Namen (BelgiŽ). Joseph is overleden op 16-09-1785, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Joseph: Beroep: hooploper (helpers van de matrozen).

Joseph vertrok op 17-02-1772 voor de kamer Rotterdam met het schip "Huis te Krooswijk" vanaf Goeree naar Batavia, waar het schip op 26-08-1772 arriveerde.
Het schip was in 1770 in Rotterdam gebouwd in opdracht van de V.O.C. kamer Rotterdam. Het schip stond onder commando van kapitein Frederik Wielard. Het aantal opvarenden bij vertrek uit Goeree bedroeg 239. Onderweg naar Kaap de Goede Hoop stierven 20 opvarenden, in totaal stierven gedurende de gehele reis 25 opvarenden. Bij aankomst in Batavia bestond de bemanning uit 66 zeelui, 48 soldaten, 32 handwerklieden en 4 passagiers. 30 opvarenden verlieten het schip in Kaap de Goede Hoop.
De terugreis werd aangevangen op 27-10-1773 vanaf Batavia, men arriveerde op 17-12-1773 bij de Kaap, waar men op 02-02-1774 vertrok met bestemming Goeree, waar het schip op 02-06-1774 afmeerde.
Bron: V.O.C.Archief; Inventarisnummer 14256 folio 174. DAS- en reisnummer 4133.1.

Op de zeilschepen had je heel veel mannen, er waren veel beroepen vertegenwoordigd, wij denken soms dat het een zootje ongeregeld was, maar er was een zekere doorgroei in functionaliteit aan boord van een schip, je kent misschien de oude liedjes over Michiel de Ruyter, die begon aan ít grote wiel, dit was aan land in de touwslagerijen, n.l. het draaien v.d. touwen.
Daarna waarschijnlijk als jochie tussen de 10 en 16 jaar oud werd hij jongen met een gage van tussen de 5 en 7 gulden per maand, dan lichtmatroos of jong-bootsgezel met 7 tot 11 gulden, eerst was hij zwabber de geringste matroos daarna was hij matroos of bootsgezel met 13 tot 15 gulden en ook daarin had je verschillen, dat zijn dan de maten zoals b.v. de schiemansmaat, maar je kon ook worden toegewezen aan de kok = koksmaat, de zeilmaker dat was de zeilmakersmaat, zij verdienden iets meer 14 tot 17 gulden. Vanzelf was dit ook leeftijdsgebonden, oudere strammere zeelui donderden vaker naar beneden bij het zeilklaarmaken, men gebruikte daarvoor de jongere matrozen van 16 tot 18 jaar oud ze noemde hen "halfwassen brasems", maar ook "Hooplopers" en "Hooglopers" (hoog in de mast) die de kloeckbevaeren of volmatrozen bij hun werk hielpen. Hierna kom je bij de onderofficieren, ook zij maken nog deel uit van de Equipage, d.w.z. de scheepsbemanning zonder officieren. Zoals de dagmannen, degenen die geen wacht liepen waaronder de bootsman, zeilmaker, timmerman en bottelier, maar er waren ook de onderstuurlieden, zij waren geen officieren en werden vaak de derde waak genoemd. Ik kan in feite nog alle standaard onderofficieren vermelden en de bijzondere scheepsgezellen, maar het scheepsvolk hebben wij gehad. (Bron: Harry van Deelen).

Gegevens uit "Het Nationaal Archief" VOC opvarende:
bron: http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00344/135e22ae-c0d7-41d1-b2eb-7a1dd40f5dad/view/NT00344_opvarenden/sort_column/prs_datum_indiensttreding/sort_type/asc/q/zoekterm/Wijsman/q/comments/1
Joseph Wijsman uit Namen
Datum indiensttreding: 17-02-1772
Datum uit dienst: 16-09-1785
Functie bij indiensttreding: Hooploper
Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Huis te Krooswijk
Plaats of schip: Azie
Maandbrief: Nee
Schuldbrief: Ja
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14256, folionummer: 174

Betekenis Maandbrief: Door middel van een maanbrief konden werknemers bij de VOC maximaal drie maandlonen per jaar bestemmen voor verwanten in de 1e graad: ouders, echtgenote of kinderen. In het soldijboek wordt alleen vermeld dat er een maandbrief is met de naam van de begunstigde. Bij onvoldoende saldo werd de maandbrief met voorrang uitbetaald. Betalingen op de maandbrief worden vermeld. De maandbrief was in het bezit van de begunstigde.

Betekenis Schuldbrief: Een werknemer van de VOC kon een schuldbrief / obligatie ondertekenen tot maximaal Fl 300,00 afhankelijk van de rang. De schuldbrief was veelal op naam gesteld, maar overdraagbaar en werd aan de toonder uitbetaald. Bij onvoldoende saldo werd de transportbrief bij voorrang voldaan, na de maandbrief. In het soldijboek wordt alleen vermeld dat er een schuldbrief is en ook de terugbetaling, voor zover dat gebeurd is.

In het boek: Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) Ľ Inventaris nr. 14256, Scan: 24 staat voornaam als Josep omschreven.
Joseph begon een relatie met NN.
Kind van Joseph en NN:
1 Joseph Wijsman, geboren omstreeks 1785 in Soemenep, Madoera (IndonesiŽ). Volgt 2.
2 Joseph Wijsman is geboren omstreeks 1785 in Soemenep, Madoera (IndonesiŽ), zoon van Joseph Wijsman (zie 1) en NN. Joseph is overleden op 03-10-1822 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ), ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Joseph: Beroep: Schrijver bij de Gezaghebber van Javaís Oostkust Rothenbuhler.
Joseph trouwde, ten hoogste 20 jaar oud, vůůr 1805 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Johanna Angenetta Kolmus, ten hoogste 19 jaar oud. Johanna is geboren op 01-12-1786 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ), dochter van Franciscus Cornelis Kolmus en Johanna Margaretha van der Hoek. Zij is gedoopt op 31-12-1786 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Doopgetuigen meter: Agneta Frederika Sawitskie en peter : Johannes Gottlieb Dietre.
Johanna is overleden op 29-12-1831 in Soerabaja (IndonesiŽ), 45 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Bron: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/2468/file/NL-HaNA_2.10.01_2468_0048
Register der Handelingen & Besluiten van Den Gouverneur Generaal van Nederlansch IndiŽ 1823.
Kinderen van Joseph en Johanna:
1 Willem Wijsman. Willem is overleden op 05-01-1847 in Batavia (IndonesiŽ).
2 Joseph Nicolaas Wijsman, geboren omstreeks 1807 in Soerabaja (IndonesiŽ). Joseph is overleden op 24-06-1845 om 13:30 in Soerabaja (IndonesiŽ), ongeveer 38 jaar oud [bron: LDS film 1357853 DGS 8115817 scan 2254 en 2255]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1845 [bron: Folionr. 75 Aktenr. 75].
Notitie bij overlijden van Joseph: Aangevers: Wilhelmus Albertus Binkhuijsen, 41 jaar, eerste kommies bij slands Algemeene kas te Soerabaja en Christiaan Alexander van Sprew, 44 jaar, boekhouder bij het Algemeene Pakhuis te Soerabaja, beiden wonende te Soerabaja.
Overleden ten huize van den eersten comparant, alwaar de overledene inwoonde.
Notitie bij Joseph: Beroep: klerk bij slands Algemene Kas te Soerabaja.
Bron: bron: LDS film 1357853 DGS 8115817 scan 2254 & 2255
Joseph bleef ongehuwd.
3 Johanna Christina Wijsman, geboren omstreeks 1809 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 3.
4 Frederika Angenetta Wijsman, geboren op 02-10-1812 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 6.
5 Anna Helena Wijsman, geboren op 16-04-1814 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 8.
6 Anna Dorothea Wijsman, geboren op 16-05-1814 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 9.
7 Johanna Theodora Wijsman, geboren op 18-03-1819 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 11.
8 Joseph Frederik Wijsman, geboren op 05-03-1821 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 46.
9 Susanna Geertruida Wijsman, geboren op 09-03-1823 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 65.
3 Johanna Christina Wijsman is geboren omstreeks 1809 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Joseph Wijsman (zie 2) en Johanna Angenetta Kolmus. Johanna is overleden op 19-05-1876, ongeveer 67 jaar oud. Johanna ging in ondertrouw, ongeveer 15 jaar oud, op 14-10-1824 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Johannes Wilhelmus Binkhuijzen, 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Johannes: Bij ondertrouw was Johannes Wilhelmus Binkhuijzen 20 jaar en Johanna Christina Wijsman 15 jaar oud.
Johannes is geboren in 1804 in Grisee, Oost-Java (IndonesiŽ), zoon van Jan Binkhuijzen en Johanna Hendrika van Loo. Johannes is overleden in 1862 in Grisee, Oost-Java (IndonesiŽ), 57 of 58 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Johanna Dorothea Binkhuijzen, geboren op 22-01-1830 in Soerabaja, Oost-Java (IndonesiŽ). Volgt 4.
2 Albertine Josephine Binkhuijzen, geboren op 27-08-1841 in Soerabaja, Oost-Java (IndonesiŽ). Volgt 5.
4 Johanna Dorothea Binkhuijzen is geboren op 22-01-1830 in Soerabaja, Oost-Java (IndonesiŽ), dochter van Johannes Wilhelmus Binkhuijzen en Johanna Christina Wijsman (zie 3). Johanna is overleden op 20-09-1923 in Batavia, Java (IndonesiŽ), 93 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 10-01-1854 in Soerabaja, Oost-Java (IndonesiŽ) met Dirk Karel Elias Markus Schlundt Bodien, 5 jaar oud. Dirk is geboren op 09-04-1859 in ís-Gravenhage. Dirk is overleden op 16-01-1855 in Pontianak, West-Kalimantan (IndonesiŽ), 4 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Beroep: Officier der Marine, stuurman of kapitein particulier schip.
5 Albertine Josephine Binkhuijzen is geboren op 27-08-1841 in Soerabaja, Oost-Java (IndonesiŽ), dochter van Johannes Wilhelmus Binkhuijzen en Johanna Christina Wijsman (zie 3). Albertine is overleden op 09-05-1867 in Besoeki, Oost-Java (IndonesiŽ), 25 jaar oud. Albertine trouwde, 24 jaar oud, op 25-10-1865 in Soerabaja, Oost-Java (IndonesiŽ) met George Ferdinand Drognat Doeve, 25 jaar oud. George is geboren op 30-04-1840 in Samarang, Midden-Java (IndonesiŽ). George is overleden op 20-07-1923 in Batavia, Java (IndonesiŽ), 83 jaar oud.
6 Frederika Angenetta Wijsman is geboren op 02-10-1812 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Joseph Wijsman (zie 2) en Johanna Angenetta Kolmus. Zij is gedoopt op 02-10-1812 in Soerabaja (IndonesiŽ).
Notitie bij de geboorte van Frederika: Bron: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/2545/file/NL-HaNA_2.10.01_2545_0074
Register der Handelingen & Besluiten van Den Gouverneur Generaal van Nederlansch IndiŽ 1823.
Frederika is overleden op 16-10-1881 in Semarang (Java) (IndonesiŽ), 69 jaar oud. Zij is begraven op 17-10-1881 in Soerabaja (IndonesiŽ). Frederika trouwde, 20 jaar oud, op 03-08-1833 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Frederik van Loo, 27 of 28 jaar oud. Frederik is geboren in 1805. Frederik is overleden.
Notitie bij Frederik: Beroep: klerk bij de algemene ontvanger te Soerabaja.
Kind van Frederika en Frederik:
1 Johanna Theoora van Loo. Volgt 7.
7 Johanna Theoora van Loo, dochter van Frederik van Loo en Frederika Angenetta Wijsman (zie 6). Johanna is overleden op 17-02-1913 in Soerabaja (IndonesiŽ). Johanna trouwde met NN Mentel.
8 Anna Helena Wijsman is geboren op 16-04-1814 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Joseph Wijsman (zie 2) en Johanna Angenetta Kolmus.
Notitie bij de geboorte van Anna: Bron: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/2545/file/NL-HaNA_2.10.01_2545_0074
Register der Handelingen & Besluiten van Den Gouverneur Generaal van Nederlansch IndiŽ 1823.
Anna is overleden op 16-12-1883 in Soerabaja (IndonesiŽ), 69 jaar oud. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 14-01-1837 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Carel Fredrik Smith. Carel is een zoon van Johan Christoffel Smith en NN Riwock. Carel is overleden op 16-08-1859 in Soerabaja (IndonesiŽ).
Kind van Anna en Carel:
1 Anna Helena Smith. Anna is overleden. Zij is begraven op 17-07-1852 in Soerabaja (IndonesiŽ).
9 Anna Dorothea Wijsman is geboren op 16-05-1814 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Joseph Wijsman (zie 2) en Johanna Angenetta Kolmus. Zij is gedoopt op 01-06-1817 in Soerabaja (IndonesiŽ).
Notitie bij de geboorte van Anna: Bron: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/2545/file/NL-HaNA_2.10.01_2545_0074
Register der Handelingen & Besluiten van Den Gouverneur Generaal van Nederlansch IndiŽ 1823.
Doopgetuigen: Frederik Cornelis Kolmus.
Anna is overleden op 24-11-1871 in Soerabaja (IndonesiŽ), 57 jaar oud [bron: Rouw advertentie De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad]. Anna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 24-06-1835 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Frederik Kolmus. Het huwelijk werd ontbonden op 09-04-1845 (Echtscheiding).
Notitie bij het huwelijk van Anna en Frederik: Anna Dorothea Wijsman is een volle nicht van Frederik Kolmus volgens Register der besluiten van den Gouverneur Generaal ad interim van Nederlands IndiŽ.
Bron: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/2558/file/NL-HaNA_2.10.01_2558_0128.
Frederik is een zoon van Gijsbertus Kolmus en Helena Ulrica Kiene. Frederik is overleden op 11-10-1869 in Soerabaja (IndonesiŽ). Hij is begraven op 12-10-1869 in Soerabaja (IndonesiŽ).
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 23-09-1871 in Soerabaja (IndonesiŽ) [bron: Huwelijks advertentie De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad] met Christiaan Alexander van Sprew. Christiaan is overleden.
Kind van Anna en Frederik:
1 Hendrik Willem Kolmus, geboren op 15-05-1836 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 10.
10 Hendrik Willem Kolmus is geboren op 15-05-1836 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Frederik Kolmus en Anna Dorothea Wijsman (zie 9). Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 19 jaar oud, op 08-09-1855 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Wilhelmina Charlotta Ehrencron, 17 of 18 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1837 in Bondjonegoro (IndonesiŽ), dochter van Nicolaas Ehrencron en Dasia NN. Wilhelmina is overleden.
11 Johanna Theodora Wijsman is geboren op 18-03-1819 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Joseph Wijsman (zie 2) en Johanna Angenetta Kolmus.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Bron: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/2545/file/NL-HaNA_2.10.01_2545_0074
Register der Handelingen & Besluiten van Den Gouverneur Generaal van Nederlansch IndiŽ 1823.
Johanna is overleden op 19-05-1851 in Soerabaja (IndonesiŽ), 32 jaar oud. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 16-02-1839 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Jacob Burghard RŁben, ongeveer 25 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1814, zoon van Burgkard RŁben en Hendrika Carels. Jacob is overleden op 30-11-1870 in Soerabaja (IndonesiŽ), ongeveer 56 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Jacob:
1 Johanna Henrika RŁben, geboren op 16-07-1836 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 12.
2 Frederik George Burghard RŁben, geboren op 31-05-1839 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 13.
3 Albertina RŁben, geboren op 27-08-1840 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 45.
12 Johanna Henrika RŁben is geboren op 16-07-1836 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Jacob Burghard RŁben en Johanna Theodora Wijsman (zie 11). Johanna is overleden op 24-10-1889 in Soerabaja (IndonesiŽ), 53 jaar oud. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 10-01-1857 in Soerabaja (IndonesiŽ) met George Wilhelm Carl Dressler, 22 jaar oud. George is geboren op 17-12-1834 in Sidoardjo (IndonesiŽ). George is overleden op 06-06-1891 in Soerabaja (IndonesiŽ), 56 jaar oud.
13 Frederik George Burghard RŁben is geboren op 31-05-1839 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Jacob Burghard RŁben en Johanna Theodora Wijsman (zie 11). Frederik is overleden op 30-03-1895 in Soerabaja (IndonesiŽ), 55 jaar oud. Frederik trouwde, 20 jaar oud, op 20-08-1859 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Frederika Claudine Scholtz, 18 jaar oud. Frederika is geboren op 02-11-1840 in Soerabaja (IndonesiŽ). Frederika is overleden op 22-07-1927 in Lawang (IndonesiŽ), 86 jaar oud.
Kinderen van Frederik en Frederika:
1 John Albert RŁben, geboren op 14-07-1860 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 14.
2 Johanna Albertina RŁben, geboren op 04-02-1862 in Surabaja (IndonesiŽ). Johanna is overleden op 07-03-1864 in Surabaja (IndonesiŽ), 2 jaar oud.
3 Michiel RŁben, geboren op 27-05-1865 in Surabaja (IndonesiŽ). Michiel is overleden op 14-02-1874 in Surabaja (IndonesiŽ), 8 jaar oud.
4 Jean Jozef RŁben, geboren op 11-06-1867 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 20.
5 Willem Lodewijk RŁben, geboren op 07-11-1869 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 29.
6 Henri August RŁben, geboren op 15-08-1871 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 33.
7 Frans Ferdinand RŁben, geboren op 24-09-1874 in Lamongang (IndonesiŽ). Volgt 39.
8 Cornelia Victoria RŁben, geboren op 23-03-1877 in Lamongang (IndonesiŽ). Volgt 40.
9 Amine Charlotte RŁben, geboren op 09-07-1879 in Lamongang (IndonesiŽ). Amine is overleden op 18-07-1897 in Lamongang (IndonesiŽ), 18 jaar oud.
14 John Albert RŁben is geboren op 14-07-1860 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Frederik George Burghard RŁben (zie 13) en Frederika Claudine Scholtz. John is overleden op 26-03-1919 in Sidoardjo (IndonesiŽ), 58 jaar oud. John:
(1) trouwde met Magdalena Evelina Kuhr. Magdalena is geboren op 02-05-1845 in Cheribon (IndonesiŽ). Magdalena is overleden op 07-01-1939 in Buitenzorg (IndonesiŽ), 93 jaar oud.
(2) trouwde met Charlotte Henrietta Kulemkamp Lemmers. Charlotte is geboren op 15-03-1862 in Kraton (Pasoeroean) (IndonesiŽ). Charlotte is overleden na 1930, minstens 68 jaar oud.
Kinderen van John en Magdalena:
1 Albertine RŁben, geboren op 28-08-1877 in Soerabaja (IndonesiŽ). Albertine is overleden.
2 Hortence Melanie RŁben, geboren op 01-05-1880 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Volgt 15.
3 Virginie (Daan) RŁben, geboren op 31-07-1881 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Volgt 16.
4 Celestine RŁben, geboren op 23-01-1883 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Volgt 17.
5 Victor John RŁben, geboren op 10-10-1884 in Paron (Ngandjoek) (IndonesiŽ). Volgt 18.
Kinderen van John en Charlotte:
6 John Marie Rudolph (Dolly) RŁben, geboren op 12-12-1888 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ). Dolly is overleden in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ).
7 George Willem Carel RŁben, geboren op 10-05-1892 in Sidoardjo (IndonesiŽ). George is overleden.
8 John Albert (Jack) RŁben, geboren op 01-12-1893 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ). Jack is overleden in Malang (IndonesiŽ).
9 Frederik Leonard (Frits) RŁben, geboren op 15-05-1895 in Porong (IndonesiŽ). Frits is overleden in Amsterdam.
10 Marie Louis RŁben, geboren op 04-05-1899 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Marie is overleden in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ).
11 Charles Felix (Pim) RŁben, geboren op 18-09-1902 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Volgt 19.
12 Paula RŁben, geboren op 23-03-1907 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Paula is overleden op 25-10-1992 in Eindhoven, 85 jaar oud.
15 Hortence Melanie RŁben is geboren op 01-05-1880 in Sidoardjo (IndonesiŽ), dochter van John Albert RŁben (zie 14) en Magdalena Evelina Kuhr. Hortence is overleden op 16-11-1960 in Amsterdam, 80 jaar oud. Zij is begraven op 21-11-1960 in Amsterdam [bron: Begraafregister Amsterdam: NL-SAA-1265757].
Notitie bij overlijden van Hortence: Begraafplaats: De Nieuwe Ooster. Grafnummer: B-76-657F.
Notitie bij Hortence: Wonende ook te Amsterdam:
03-05-1950 Nicolaas Witsenkade 27
06-08-1951 Swammerdamstraat 18
12-02-1958 Tijl Uilenspiegelstraat 9
en te Leiden:
02-10-1959 Meerhof 25.
Hortence trouwde, 20 jaar oud, op 25-04-1901 in Sidoardjo (IndonesiŽ) met Friedrich Block, 24 jaar oud. Friedrich is geboren op 15-12-1876 in Kedri (IndonesiŽ). Friedrich is overleden op 10-09-1943 in Soerabaja (IndonesiŽ), 66 jaar oud.
Kinderen van Hortence en Friedrich:
1 Herbert Block.
2 Friedrich Heinrich.
3 John Marie Carel Block.
4 Melanie Frida Clara Block.
5 Charlotte Margot Block.
6 Michael John Block.
16 Virginie (Daan) RŁben is geboren op 31-07-1881 in Sidoardjo (IndonesiŽ), zoon van John Albert RŁben (zie 14) en Magdalena Evelina Kuhr. Daan is overleden op 06-08-1974 in Den Haag, 93 jaar oud. Daan trouwde met Carel Lodewijk Manuel. Carel is geboren op 29-07-1876. Carel is overleden op 11-05-1941 in Soerabaja (IndonesiŽ), 64 jaar oud.
Kinderen van Daan en Carel:
1 Annie RŁben.
2 Maurits RŁben.
3 Rein RŁben.
4 Louis RŁben.
5 Evert Adriaan RŁben.
6 Frederik Bernhard RŁben.
7 Eduard RŁben.
8 Christiaan Albert RŁben.
9 Carolien Leonie Johanna RŁben.
17 Celestine RŁben is geboren op 23-01-1883 in Sidoardjo (IndonesiŽ), dochter van John Albert RŁben (zie 14) en Magdalena Evelina Kuhr. Celestine is overleden op 01-06-1931 in Soerabaja (IndonesiŽ), 48 jaar oud. Celestine trouwde, 22 jaar oud, op 18-02-1905 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ) met Lucien Rudolph George Wetzel, 21 jaar oud. Lucien is geboren op 28-12-1883 in Soerabaja (IndonesiŽ). Lucien is overleden in 10-1951 in Soerabaja (IndonesiŽ), 67 jaar oud.
Kinderen van Celestine en Lucien:
1 Rudolphus Todie Wetzel, geboren op 25-01-1913 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ). Rudolphus is overleden op 08-08-1978 in Schiedam, 65 jaar oud.
2 Charlotte Elvira Magdalena Wetzel, geboren op 21-01-1916 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ). Charlotte is overleden op 21-06-1984 in Enschede, 68 jaar oud.
3 Hortence Elsa Wetzel, geboren op 06-01-1917 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ). Hortence is overleden in 1985 in Amsterdam, 67 of 68 jaar oud.
4 Cornelia Elvira Wetzel, geboren op 17-06-1918 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ). Cornelia is overleden op 22-05-1982 in Velp, 63 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Cornelia Elvira en Helene Yvonne Adolphine zijn tweelingen.
5 Helene Yvonne Adolphine Wetzel, geboren op 17-06-1918 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ). Helene is overleden.
Notitie bij Helene: Cornelia Elvira en Helene Yvonne Adolphine zijn tweelingen.
6 Max Lucien Wetzel, geboren in 1920 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ). Max is overleden.
7 Willy Leendert Wetzel, geboren op 31-01-1925 in Soerabaja (IndonesiŽ). Willy is overleden in Nuenen.
8 Eveline Wetzel.
9 Nico Wetzel.
10 Robert Wetzel.
18 Victor John RŁben is geboren op 10-10-1884 in Paron (Ngandjoek) (IndonesiŽ), zoon van John Albert RŁben (zie 14) en Magdalena Evelina Kuhr. Victor is overleden op 24-09-1936 in Semarang (IndonesiŽ), 51 jaar oud. Victor trouwde, 28 jaar oud, op 06-01-1913 in Buitenzorg (IndonesiŽ) met Henriette Ligneron, 22 jaar oud. Henriette is geboren op 30-08-1890 in Buitenzorg (IndonesiŽ). Henriette is overleden op 04-08-1979 in Leiden, 88 jaar oud.
Kinderen van Victor en Henriette:
1 Eveline Henriette RŁben, geboren op 19-07-1913 in Buitenzorg (IndonesiŽ). Eveline is overleden op 24-09-1999 in Leiden, 86 jaar oud.
2 Alexander Victor RŁben, geboren op 09-10-1914 in Buitenzorg (IndonesiŽ). Alexander is overleden op 12-02-1945 in Thailand, 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Alexander: Overleden in een "Jappenkamp".

Bron: Wikipedia.
De benaming jappenkamp is een samentrekking van "Japans concentratiekamp". In de loop van de Tweede Wereldoorlog werd Nederlands-IndiŽ in 1942 door Japan bezet. De concentratiekampen werden door het Japanse bezettingsleger gebruikt om Nederlanders en mensen van andere nationaliteiten, die nog in het land verbleven, te interneren. Er waren kampen voor mannen, vrouwen en jongens. Sommige vrouwen werden door Japanse soldaten tot prostitutie gedwongen; zij werden troostmeisjes genoemd. Naast deze kampen waren er ook werkkampen voor IndonesiŽrs ("Romushas") en kampen voor halfbloeden. De concentratiekampen kostten zeer veel mensen het leven.

GeÔnterneerden werden te werk gesteld aan de Dodenspoorlijn, of Birmaspoorweg, tussen Nong Pladuk in Thailand en Thanbyauzayat in Myanmar (Birma) of de Pekanbaru-spoorweg op Sumatra.

Nong Pladuk is een plaats aan de spoorlijn van Thailand naar Myanmar (het voormalige Birma). De zogenaamde Dodenspoorlijn (Death Railway) of ook wel Birmaspoorweg is de bijnaam die de spoorlijn van de geallieerde krijgsgevangen kreeg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden zij gedwongen de spoorlijn aan te leggen tussen Nong Pladuk in Thailand en Thanbyauzayat in Myanmar.

De 100.000 zuivere blanken ("belanda totok") werden voor het grootste deel geÔnterneerd. De meerderheid van de 250.000 halfbloeden ("Belanda Indo") kon buiten het kamp blijven. De slechte voeding had tot gevolg dat in de 3 1/2 jaar van de Japanse bezetting ongeveer 20% van de 150.000 geÔnterneerden het leven verloor.
3 Yvonne Henriette RŁben, geboren op 31-10-1917 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Yvonne is overleden.
4 Henry Victor (Andy) RŁben, geboren op 02-03-1921 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Andy is overleden in 2001 in Boston (USA), 79 of 80 jaar oud.
5 Victorine Henriette RŁben, geboren op 28-01-1923 in Sidoardjo (IndonesiŽ).
19 Charles Felix (Pim) RŁben is geboren op 18-09-1902 in Sidoardjo (IndonesiŽ), zoon van John Albert RŁben (zie 14) en Charlotte Henrietta Kulemkamp Lemmers. Pim is overleden op 27-08-1967 in Dordrecht, 64 jaar oud. Pim trouwde, 37 jaar oud, op 22-11-1939 in Toebeng Agoeng (IndonesiŽ) met Mas Adjeng Atmini Kromohardjo, 30 jaar oud. Mas is geboren op 10-10-1909 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Mas is overleden op 15-06-1978 in Dordrecht, 68 jaar oud.
Kinderen van Pim en Mas:
1 Sonja Felixa Henriette RŁben, geboren op 24-10-1930 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Sonja is overleden op 25-08-1987 in Nieuwegein, 56 jaar oud.
2 Anna Charlotte RŁben, geboren op 16-03-1932 in Loemadjan (IndonesiŽ).
20 Jean Jozef RŁben is geboren op 11-06-1867 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Frederik George Burghard RŁben (zie 13) en Frederika Claudine Scholtz. Jean is overleden op 02-01-1946 in Soemobito (IndonesiŽ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Soemobito (IndonesiŽ).
Notitie bij overlijden van Jean: Herbegraven op het ereveld Kembang Kuning in Soerabaja (of Surabaya).
Zie: http://www.ogs.nl/reroute.asp?query=http://www.ogs.nl/pages/text.asp?Subject_ID=104
Jean trouwde, 23 jaar oud, op 01-11-1890 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Johanna Maria Butters, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 21-02-1870 in Banda Neira (IndonesiŽ), dochter van Josephes Butters en Jetta NN. Johanna is overleden op 13-05-1921 in Tangoelan (IndonesiŽ), 51 jaar oud.
Kinderen van Jean en Johanna:
1 Jozef Burghard Ludwig RŁben, geboren op 27-12-1890 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Jozef is overleden op 19-09-1893 in Sidoardjo (IndonesiŽ), 2 jaar oud.
2 Charles Eddy Butters RŁben, geboren op 14-11-1892 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Volgt 21.
3 Maria Frederika RŁben, geboren op 19-11-1895 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Volgt 25.
4 Jozef Fernand RŁben, geboren op 04-03-1898 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Volgt 26.
5 Jean Louis RŁben, geboren op 04-03-1898 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Volgt 27.
6 Isedore Desire RŁben, geboren op 17-08-1902 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Volgt 28.
21 Charles Eddy Butters RŁben is geboren op 14-11-1892 in Sidoardjo (IndonesiŽ), zoon van Jean Jozef RŁben (zie 20) en Johanna Maria Butters. Charles is overleden op 15-08-1972 in Dordrecht, 79 jaar oud.
Notitie bij Charles: Het echtpaar heeft 8 kindereen.
Charles trouwde, 25 jaar oud, op 05-01-1918 in Sidoardjo (IndonesiŽ) met Cornelia Theodora de Vink, 18 jaar oud. Cornelia is geboren op 10-05-1899 in Batavia (IndonesiŽ). Cornelia is overleden op 27-02-1974 in Roosendaal, 74 jaar oud. Zij is begraven in Dordrecht.
Kinderen van Charles en Cornelia:
1 Jozef Eduard Theodorus Marinus Butters RŁben, geboren op 21-02-1918. Volgt 22.
2 Paul Burghart Butters RŁben, geboren op 19-06-1923 in Djombang (IndonesiŽ). Volgt 23.
22 Jozef Eduard Theodorus Marinus Butters RŁben is geboren op 21-02-1918, zoon van Charles Eddy Butters RŁben (zie 21) en Cornelia Theodora de Vink. Jozef is overleden op 04-09-1992, 74 jaar oud. Jozef trouwde, 30 jaar oud, op 06-10-1948 in Tanjun Pinang (IndonesiŽ) met Masliana Hadjar, 20 jaar oud. Masliana is geboren op 30-08-1928 in Tanjun Pinang (IndonesiŽ). Masliana is overleden op 29-10-1997 in Ede, 69 jaar oud.
23 Paul Burghart Butters RŁben is geboren op 19-06-1923 in Djombang (IndonesiŽ), zoon van Charles Eddy Butters RŁben (zie 21) en Cornelia Theodora de Vink. Paul trouwde met Margeurite Angelique Gabeler. Margeurite is geboren op 03-05-1934 in Tulungagung (IndonesiŽ). Margeurite is overleden op 26-05-2005 in Dordrecht, 71 jaar oud.
Kind van Paul en Margeurite:
1 Belinda Lauraine Butters RŁben, geboren op 15-02-1961 in Dordrecht. Volgt 24.
24 Belinda Lauraine Butters RŁben is geboren op 15-02-1961 in Dordrecht, dochter van Paul Burghart Butters RŁben (zie 23) en Margeurite Angelique Gabeler. Belinda trouwde met Ewald Wijsman. Ewald is geboren op 15-01-1962 in Dordrecht.
25 Maria Frederika RŁben is geboren op 19-11-1895 in Sidoardjo (IndonesiŽ), dochter van Jean Jozef RŁben (zie 20) en Johanna Maria Butters. Maria is overleden op 10-08-1975 in Breda, 79 jaar oud.
Notitie bij Maria: Het echtpaar heeft 4 kinderen.
Maria trouwde, 21 jaar oud, op 10-01-1917 met Pieter Hendrik Kunstt, 32 jaar oud. Pieter is geboren op 01-03-1884 in Toeloeng Agoeng (IndonesiŽ). Pieter is overleden op 10-08-1953 in Arnhem, 69 jaar oud.
26 Jozef Fernand RŁben is geboren op 04-03-1898 in Sidoardjo (IndonesiŽ), zoon van Jean Jozef RŁben (zie 20) en Johanna Maria Butters. Jozef is overleden op 12-10-1966 in Den Haag, 68 jaar oud.
Notitie bij Jozef: Jozef Fernand en Jean Louis zijn tweelingen.
Het echtpaar heeft 2 kinderen.
Jozef trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1922 in Modjokerto (IndonesiŽ) met Victorine Pauline Marcks, 25 jaar oud. Victorine is geboren op 12-10-1896 in Modjokerto (IndonesiŽ). Victorine is overleden op 12-03-1974 in Baarn, 77 jaar oud.
27 Jean Louis RŁben is geboren op 04-03-1898 in Sidoardjo (IndonesiŽ), zoon van Jean Jozef RŁben (zie 20) en Johanna Maria Butters. Jean is overleden op 16-12-1958 in Nijmegen, 60 jaar oud.
Notitie bij Jean: Jozef Fernand en Jean Louis zijn tweelingen.
Jean trouwde met Maria Wilhelmina Martens. Maria is geboren op 24-08-1898 in Malang (IndonesiŽ). Maria is overleden op 15-04-1979 in Den Haag, 80 jaar oud.
28 Isedore Desire RŁben is geboren op 17-08-1902 in Sidoardjo (IndonesiŽ), zoon van Jean Jozef RŁben (zie 20) en Johanna Maria Butters. Isedore is overleden op 04-09-1965 in Amsterdam, 63 jaar oud. Isedore trouwde, 27 jaar oud, in 11-1929 met Margaretha Carolina Neyendorff, 19 jaar oud. Margaretha is geboren op 27-06-1910 in Surabaja (IndonesiŽ). Margaretha is overleden op 26-01-1966 in Amsterdam, 55 jaar oud.
29 Willem Lodewijk RŁben is geboren op 07-11-1869 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Frederik George Burghard RŁben (zie 13) en Frederika Claudine Scholtz. Willem is overleden op 18-03-1935 in Wates (Kediri) (IndonesiŽ), 65 jaar oud. Willem:
(1) trouwde, 46 jaar oud, op 22-01-1916 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ) met Kartima NN. Kartima is overleden op 18-05-1917 in Paree (IndonesiŽ).
(2) trouwde, minstens 48 jaar oud, na 1917 met Saminah NN, minstens 25 jaar oud. Saminah is geboren op 29-08-1892 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ). Saminah is overleden op 14-12-1986 in Alblasserdam, 94 jaar oud.
Kinderen van Willem en Kartima:
1 Mathilde Louise RŁben, geboren op 29-08-1892 in Sidoardjo (IndonesiŽ). Volgt 30.
2 Frederik Lodewijk RŁben, geboren op 28-12-1895 in Porong (IndonesiŽ). Volgt 31.
3 Dora Claudina RŁben, geboren op 04-12-1898 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ). Volgt 32.
Kinderen van Willem en Saminah:
4 Jopie Hendrik (Joop) RŁben, geboren op 26-02-1918 in Wates (Kediri) (IndonesiŽ). Joop is overleden op 16-06-1988 in Hoogvliet, 70 jaar oud.
5 Christiaan Maurits (Chris) RŁben, geboren op 26-04-1920 in Wates (Kediri) (IndonesiŽ). Chris is overleden op 03-05-2002 in Alameda (USA), 82 jaar oud.
6 Petrus Alexander RŁben, geboren op 18-12-1921 in Wonoredjo (kediri) (IndonesiŽ). Petrus is overleden op 31-10-1982 in Alblasserdam, 60 jaar oud.
7 Richard Robert RŁben, geboren op 18-06-1923 in Wates (Kediri) (IndonesiŽ). Richard is overleden op 17-11-1943 in Hidachi (IndonesiŽ), 20 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Richard: Overleden in het Jappenkamp.
8 Karel Edmond RŁben, geboren op 27-02-1925 in Wates (Kediri) (IndonesiŽ).
9 Gustaaf Bernard RŁben, geboren op 24-10-1926 in Wates (Kediri) (IndonesiŽ). Gustaaf is overleden op 05-10-1988 in San Francisco, California (USA), 61 jaar oud.
10 Albert Cornelis RŁben, geboren op 05-05-1928 in Wates (Kediri) (IndonesiŽ).
11 Eduard RŁben, geboren in 1929.
12 Rika RŁben, geboren in 1930.
13 Oscar Burghard RŁben, geboren op 31-03-1933 in Wates (Kediri) (IndonesiŽ).
14 Leo Paul Adolf RŁben, geboren in 1934.
30 Mathilde Louise RŁben is geboren op 29-08-1892 in Sidoardjo (IndonesiŽ), dochter van Willem Lodewijk RŁben (zie 29) en Kartima NN. Mathilde is overleden op 07-01-1930 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ), 37 jaar oud. Mathilde trouwde, 18 jaar oud, op 22-02-1911 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ) met Carolus Bernardus Theodorus Smith. Carolus is overleden op 18-05-1917 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ).
31 Frederik Lodewijk RŁben is geboren op 28-12-1895 in Porong (IndonesiŽ), zoon van Willem Lodewijk RŁben (zie 29) en Kartima NN. Frederik is overleden op 15-05-1966 in Zaandam, 70 jaar oud. Frederik trouwde met Beatrice Motta. Beatrice is geboren op 04-12-1900 in Sitoebondo (IndonesiŽ). Beatrice is overleden op 05-02-1983 in Zaandam, 82 jaar oud.
32 Dora Claudina RŁben is geboren op 04-12-1898 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ), dochter van Willem Lodewijk RŁben (zie 29) en Kartima NN. Dora is overleden op 05-10-1960 in Alblasserdam, 61 jaar oud. Dora trouwde, 20 jaar oud, op 23-04-1919 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ) met Johannes Martinus Manuel. Johannes is overleden in 1944.
33 Henri August RŁben is geboren op 15-08-1871 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Frederik George Burghard RŁben (zie 13) en Frederika Claudine Scholtz. Henri is overleden op 05-04-1925 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ), 53 jaar oud. Henri trouwde, 35 jaar oud, op 30-05-1907 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ) met Henriette Augustine Kratzsch, 31 jaar oud. Henriette is geboren op 26-04-1876 in Buitenzorg (IndonesiŽ), dochter van August Heinrich Kratzsch en Mathilde Eugenie Stein. Henriette is overleden op 15-09-1943 in Yogyakarta (IndonesiŽ), 67 jaar oud.
Kinderen van Henri en Henriette:
1 Claudine Wilhelmina Johanna ((Dien)) RŁben, geboren op 26-04-1895 in Kedri (IndonesiŽ). (Dien) is overleden op 18-09-1911, 16 jaar oud.
2 Hubert Alexander RŁben, geboren op 02-08-1900 in Kedri (IndonesiŽ). Volgt 34.
3 Hermine Augustine RŁben, geboren op 06-12-1902 in Kediri (IndonesiŽ). Hermine is overleden op 09-03-1903 in Kediri (IndonesiŽ), 3 maanden oud.
4 August Henri RŁben, geboren op 23-11-1910 in Blitar (Wlingi) (IndonesiŽ). Volgt 35.
5 Charles Theodoor RŁben, geboren op 09-01-1912 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ). Volgt 36.
6 Evert Edmond RŁben, geboren op 03-08-1913 in Ngandjoek (IndonesiŽ). Volgt 37.
7 Clementine Evelina (Eef) RŁben, geboren op 27-08-1916 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ). Volgt 38.
34 Hubert Alexander RŁben is geboren op 02-08-1900 in Kedri (IndonesiŽ), zoon van Henri August RŁben (zie 33) en Henriette Augustine Kratzsch. Hubert is overleden op 17-11-1980 in Harderwijk, 80 jaar oud.
Notitie bij Hubert: Het echtpaar heeft 3 kinderen.
Hubert trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1925 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ) met Suzanne Maria Bierlee, 16 of 17 jaar oud. Suzanne is geboren op 06-01-1908 in Magelang (IndonesiŽ). Suzanne is overleden op 15-07-1991 in Harderwijk, 83 jaar oud.
35 August Henri RŁben is geboren op 23-11-1910 in Blitar (Wlingi) (IndonesiŽ), zoon van Henri August RŁben (zie 33) en Henriette Augustine Kratzsch. August is overleden op 05-12-1950 in Soerabaja (Kembang Kuning) (IndonesiŽ), 40 jaar oud.
Notitie bij August: Het echtpaar heeft 2 kinderen.
August trouwde, 30 jaar oud, op 05-11-1941 in Djokjakarta (IndonesiŽ) met Bernadine Eleonora David, 24 jaar oud. Bernadine is geboren op 13-01-1917 in Tjepoe (IndonesiŽ). Bernadine is overleden.
36 Charles Theodoor RŁben is geboren op 09-01-1912 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ), zoon van Henri August RŁben (zie 33) en Henriette Augustine Kratzsch. Charles is overleden op 09-06-1979 in Amsterdam, 67 jaar oud.
Notitie bij Charles: Beroep: soldaat IIe klasse.
het echtpaar heeft 4 kinderen.
Charles trouwde, 21 jaar oud, op 05-12-1933 in Jogjakarta (IndonesiŽ) met Jeanette Marianne Angenetta van Bulderen, 16 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Charles en Jeanette: Akte van bekendheid d.d. 21-06-1950 Bandung (IndonesiŽ).
Getuigen: Adrianus Hopstaken geboren te Standaardbuiten op 13-06-1908, sergeant majoor, wonende te Tjimahi en Piet Hendrik de Ridder geboren te Utrecht op 28-09-1909, sergeant majoor, wonende te Tjimahi.
Jeanette is geboren op 11-08-1917 in Modjokerto (IndonesiŽ). Jeanette is overleden op 02-10-1991 in Lelystad, 74 jaar oud.
37 Evert Edmond RŁben is geboren op 03-08-1913 in Ngandjoek (IndonesiŽ), zoon van Henri August RŁben (zie 33) en Henriette Augustine Kratzsch. Evert is overleden op 31-01-1959 in Harderwijk, 45 jaar oud.
Notitie bij Evert: Het echtpaar heeft 3 kinderen.
Evert trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1939 in Surakarta (IndonesiŽ) met Johanna Rudolph, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 11-09-1916 in Surakarta (IndonesiŽ). Johanna is overleden op 11-10-1993 in Harderwijk, 77 jaar oud.
38 Clementine Evelina (Eef) RŁben is geboren op 27-08-1916 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ), dochter van Henri August RŁben (zie 33) en Henriette Augustine Kratzsch. Eef is overleden op 01-04-1989 in Nijmegen, 72 jaar oud. Zij is gecremeerd op 05-04-1989 in Beuningen.
Notitie bij Eef: Uit beide huwelijke van Clementine Evelina heeft zij 1 kind.
Eef:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op 06-12-1933 in Yogyakarta (IndonesiŽ) met Johann Koch.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 29-10-1948 in Batavia (IndonesiŽ) met Charles Edwig Hubertus (Ed) Nobel, 36 jaar oud. Ed is geboren op 10-05-1912 in Kandangan (Borneo). Ed is overleden op 29-06-1996 in Nijmegen, 84 jaar oud.
39 Frans Ferdinand RŁben is geboren op 24-09-1874 in Lamongang (IndonesiŽ), zoon van Frederik George Burghard RŁben (zie 13) en Frederika Claudine Scholtz. Frans is overleden in 1932 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ), 57 of 58 jaar oud. Frans trouwde, 35 jaar oud, op 04-11-1909 in Blitar (Wlingi) (IndonesiŽ) met Mathilde Pauline Kratzsch, 41 jaar oud. Mathilde is geboren op 30-10-1868 in Semarang (IndonesiŽ), dochter van August Heinrich Kratzsch en Mathilde Eugenie Stein. Mathilde is overleden op 17-02-1917 in Bitar (Wlingi) (IndonesiŽ), 48 jaar oud.
Kinderen van Frans en Mathilde:
1 Heinrich Burghard RŁben, geboren op 12-01-1898 in Paper (IndonesiŽ). Heinrich is overleden op 01-03-1943 in Panaroeban (IndonesiŽ), 45 jaar oud.
2 Henriette Adriane Ernestine RŁben, geboren op 06-12-1908 in Blitar (Wlingi) (IndonesiŽ). Henriette is overleden in 1930 in Batoe (IndonesiŽ), 21 of 22 jaar oud.
40 Cornelia Victoria RŁben is geboren op 23-03-1877 in Lamongang (IndonesiŽ), dochter van Frederik George Burghard RŁben (zie 13) en Frederika Claudine Scholtz. Cornelia is overleden op 12-11-1943 in Bandung (IndonesiŽ), 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overleden in het Jappenkamp
Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 31-10-1900 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Rudolf Kunstt, 26 jaar oud. Rudolf is geboren op 17-12-1873 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ). Rudolf is overleden op 17-01-1945 in Limbarawa (IndonesiŽ), 71 jaar oud.
Kinderen van Cornelia en Rudolf:
1 Kornelis Fredrich Kunstt, geboren op 02-11-1901 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ). Volgt 41.
2 Eveline Elvire Kunstt, geboren op 29-07-1903 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ). Volgt 42.
3 Amalea Margaretha Kunstt, geboren op 08-01-1906 in Malang (IndonesiŽ). Amalea is overleden op 13-09-1907 in Loemadjan (IndonesiŽ), 1 jaar oud.
4 Stella Kunstt, geboren op 02-05-1908 in Toebeng Agoeng (IndonesiŽ). Volgt 43.
5 Beata Victoria Kunstt, geboren op 08-06-1911 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ). Volgt 44.
6 Nelma Kunstt, geboren op 10-10-1915 in Bandung (Tjimahi) (IndonesiŽ). Nelma is overleden.
41 Kornelis Fredrich Kunstt is geboren op 02-11-1901 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ), zoon van Rudolf Kunstt en Cornelia Victoria RŁben (zie 40). Kornelis is overleden op 26-10-1963 in Amsterdam, 61 jaar oud.
Notitie bij Kornelis: Het echtpaar heeft 7 kinderen.
Kornelis trouwde, 29 jaar oud, op 25-09-1931 in Lawang (IndonesiŽ) met Arrietta Augustine Christina Magniez, 20 jaar oud. Arrietta is geboren op 27-04-1911 in Magelang (IndonesiŽ). Arrietta is overleden op 04-12-1986 in Ede, 75 jaar oud.
42 Eveline Elvire Kunstt is geboren op 29-07-1903 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ), dochter van Rudolf Kunstt en Cornelia Victoria RŁben (zie 40). Eveline is overleden op 12-02-1972 in Groningen, 68 jaar oud.
Notitie bij Eveline: Het echtpaar heeft 3 kinderen.
Eveline trouwde, 25 jaar oud, op 21-08-1928 in Bangil (IndonesiŽ) met Carl August Maier, 27 jaar oud. Carl is geboren op 19-08-1901 in Semarang (IndonesiŽ). Carl is overleden op 22-01-1993 in Groningen, 91 jaar oud.
43 Stella Kunstt is geboren op 02-05-1908 in Toebeng Agoeng (IndonesiŽ), dochter van Rudolf Kunstt en Cornelia Victoria RŁben (zie 40). Stella is overleden op 25-10-1998 in Breda, 90 jaar oud.
Notitie bij Stella: Het echtpaar heeft 1 kind.
Stella trouwde, 19 jaar oud, op 31-10-1927 in Bangil (IndonesiŽ) met Karel Johannes Nieborg, 25 jaar oud. Karel is geboren op 25-04-1902 in Tjimahi (IndonesiŽ). Karel is overleden op 04-12-1973 in Breda, 71 jaar oud.
44 Beata Victoria Kunstt is geboren op 08-06-1911 in Soerabaja (Bangi) (IndonesiŽ), dochter van Rudolf Kunstt en Cornelia Victoria RŁben (zie 40). Beata is overleden op 31-03-1996 in Delft, 84 jaar oud.
Notitie bij Beata: Het echtpaar heeft 7 kinderen.
Beata trouwde, 28 jaar oud, op 29-06-1939 in Bangil (IndonesiŽ) met Charles James Deighton, 35 jaar oud. Charles is geboren op 13-02-1904 in Djokjakarta (IndonesiŽ). Charles is overleden op 22-10-1996 in Delft, 92 jaar oud.
45 Albertina RŁben is geboren op 27-08-1840 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Jacob Burghard RŁben en Johanna Theodora Wijsman (zie 11). Albertina is overleden op 28-08-1876 in Soerabaja (IndonesiŽ), 36 jaar oud. Albertina trouwde, 19 jaar oud, op 13-09-1859 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Gustave Eduard Martin Rondeau. Gustave is overleden.
46 Joseph Frederik Wijsman is geboren op 05-03-1821 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Joseph Wijsman (zie 2) en Johanna Angenetta Kolmus.
Notitie bij de geboorte van Joseph: Bron: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/2545/file/NL-HaNA_2.10.01_2545_0074
Register der Handelingen & Besluiten van Den Gouverneur Generaal van Nederlansch IndiŽ 1823.
Joseph is overleden op 11-12-1895 in Batavia (IndonesiŽ), 74 jaar oud [bron: Rouw advertentie Bataviaasch Nieuwsblad].
Notitie bij overlijden van Joseph: Overleden in het Militair Hospitaal.
Notitie bij Joseph: Beroep: militair ambtenaar.
Joseph:
(1) trouwde met Tina Herman.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 26-06-1852 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Delphina Constantina Hunter, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joseph en Delphina: Joseph Wijsman trouwt met zijn schoonzus Delphina Constantina Hunter.
Delphina is geboren op 04-11-1832 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Willem Hunter en Christina Albertina Helderniss. Delphina is overleden.
(3) trouwde met Regina Constantina Hunter.
Notitie bij het huwelijk van Joseph en Regina: Joseph Wijsman trouwt met zijn schoonzus Regina Constantina Hunter.
Kind van Joseph en Tina:
1 Joseph Wijsman, geboren op 03-02-1848 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 47.
Kinderen van Joseph en Delphina:
2 Louisa Albertina Egbertina Wijsman, geboren in Soerabaja (IndonesiŽ).
3 Wollem Wijsman, geboren op 01-06-1853 in Soerabaja (IndonesiŽ). Wollem is overleden op 16-02-1859 in Soerabaja (IndonesiŽ), 5 jaar oud.
4 Frederik Wijsman, geboren op 16-04-1855 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 48.
5 Johanna Angenetha Wijsman, geboren op 10-12-1856 in Soerabaja (IndonesiŽ). Johanna is overleden.
6 Charlotte Petronella Wijsman, geboren omstreeks 1857.
Notitie bij de geboorte van Charlotte: Geboren tussen 1857 en 1861, verjaardag 26 april.
Charlotte is overleden.
7 Petronella Charlotte Wijsman, geboren op 24-04-1859 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 53.
8 Louisa Roberta Egberdina Wijsman, geboren op 20-06-1860 in Soerabaja (IndonesiŽ). Louisa is overleden.
9 Johan Philip Wijsman, geboren op 31-07-1861 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 54.
47 Joseph Wijsman is geboren op 03-02-1848 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Joseph Frederik Wijsman (zie 46) en Tina Herman. Joseph is overleden op 14-11-1912 in Modjokerto (IndonesiŽ), 64 jaar oud.
Notitie bij Joseph: Beroep: opzichter staatsspoor.
Joseph:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 24-07-1875 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Josephina Hendrika van Hebel. Josephina is overleden omstreeks 23-02-1877 in Soerabaja (IndonesiŽ) [bron: Rouw advertentie De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad].
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 24-01-1880 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Johanna Frederica van Ligten. Johanna is overleden na 1920 in Modjokerto (IndonesiŽ).
Notitie bij overlijden van Johanna: Overlijdens plaats niet zeker.
Kinderen van Joseph en Josephina:
1 Josephina Albertina Wijsman, geboren op 04-10-1876 in Soerabaja (IndonesiŽ). Josephina is overleden op 01-01-1880 in Soerabaja (IndonesiŽ), 3 jaar oud.
2 Joseph Wijsman, geboren omstreeks 1877 in Soerabaja (IndonesiŽ).
Notitie bij de geboorte van Joseph: Geboorte plaats niet zeker.
Joseph is overleden.
Kinderen van Joseph en Johanna:
3 Augustine Josephina Wijsman, geboren op 18-08-1890 in Batavia (IndonesiŽ). Augustine is overleden.
4 Victor Emanuel Wijsman, geboren op 09-02-1894 in Batavia (IndonesiŽ). Victor is overleden.
48 Frederik Wijsman is geboren op 16-04-1855 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Joseph Frederik Wijsman (zie 46) en Delphina Constantina Hunter. Frederik is overleden.
Notitie bij Frederik: Beroep: burgerschrijver.
Frederik trouwde, 33 jaar oud, op 08-12-1888 in Batavia (IndonesiŽ) [bron: Huwelijks advertentie Java-bode] met Johanna Hendrika Christina Bolze.
Kinderen van Frederik en Johanna:
1 Adolphina Gustavina Wijsman, geboren op 29-01-1889 in Batavia (IndonesiŽ). Volgt 49.
2 NN Wijsman, geboren in 03-1894 in Batavia (IndonesiŽ). NN is overleden op 07-10-1894 in Batavia (IndonesiŽ), 7 maanden oud [bron: Rouw advertentie Bataviaasch Nieuwsblad].
49 Adolphina Gustavina Wijsman is geboren op 29-01-1889 in Batavia (IndonesiŽ), dochter van Frederik Wijsman (zie 48) en Johanna Hendrika Christina Bolze. Adolphina is overleden op 11-08-1960 in Enschede, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1960 [bron: Archiefnr. 0123.1 Inventarisnr. 18525 Aktenr. 736].
Notitie bij overlijden van Adolphina: Aangever: Cornelis Hermanus Raspe, 40 jaar, aanspreker, wonende te Enschede.
Adolphina trouwde, 16 jaar oud, op 06-09-1905 in Batavia (IndonesiŽ) [bron: Huwelijks advertentie Algemeen Handelsblad] met Johan Albert Pieloor, 21 of 22 jaar oud. Johan is geboren in 1883, zoon van Christiaan Godfried Pieloor en HenriŽtte Trouerbach. Johan is overleden.
Kinderen van Adolphina en Johan:
1 Carolina Augustina Pieloor, geboren op 10-10-1905 in Batavia (IndonesiŽ). Carolina is overleden.
2 Louise Eveline Nancy Augusta Pieloor, geboren op 23-07-1907 in Djakarta (IndonesiŽ). Volgt 50.
3 Pieloor, geboren in 11-1925 in Arnhem [bron: Geboorte advertentie Arnhemsche courant].
Notitie bij de geboorte: Geboretn tussen 27 november tot en met 3 december 1925.
Zij is overleden.
50 Louise Eveline Nancy Augusta Pieloor is geboren op 23-07-1907 in Djakarta (IndonesiŽ), dochter van Johan Albert Pieloor en Adolphina Gustavina Wijsman (zie 49). Louise is overleden op 08-11-1950 in Rotterdam, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenr. 2054]. Louise:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 10-08-1927 in Meester Cornelis, Java, Jatinegara (IndonesiŽ) met Paul Hugo Reinhold Cochlovius, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 16-10-1935 (Echtscheiding). Paul is geboren op 24-10-1901 in Palembang, West Java (IndonesiŽ), zoon van Albert August Cochlovius en Louise Maier. Paul is overleden op 05-07-1967 in Den Haag, 65 jaar oud.
Notitie bij Paul: Beroep: 1932; Commies bij Dept L.N.H., 1936: Commies bij den Inspecteur van Pandhuis dienst Medan, 1939: Tijdelijk waarnemend commies redacteur bij den Laandsdrukkerij.
(2) trouwde met Willem Johannes Frederik Carolus Franciscus de Vries. Willem is geboren op 09-07-1895 in Gombong (IndonesiŽ). Willem is overleden.
Notitie bij Willem: Wonende ook te Utrecht en Delft.
Kinderen van Louise en Paul:
1 John Humphrey Cochlovius.
2 Jack Stanley Cochlovius. Volgt 51.
3 Joyce Agnes Cochlovius. Volgt 52.
51 Jack Stanley Cochlovius, zoon van Paul Hugo Reinhold Cochlovius en Louise Eveline Nancy Augusta Pieloor (zie 50). Jack:
(1) trouwde met Augusta Henrietta Fransz.
(2) trouwde met Jenny (Jessy) Annispen.
52 Joyce Agnes Cochlovius, dochter van Paul Hugo Reinhold Cochlovius en Louise Eveline Nancy Augusta Pieloor (zie 50). Joyce trouwde met Pieter Charles van Munster.
53 Petronella Charlotte Wijsman is geboren op 24-04-1859 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Joseph Frederik Wijsman (zie 46) en Delphina Constantina Hunter. Petronella is overleden op 22-04-1882 in Batavia (IndonesiŽ), 22 jaar oud [bron: Rouw advertentie Bataviaasch Nieuwsblad]. Petronella trouwde, 20 jaar oud, op 22-04-1880 in Batavia (IndonesiŽ) met Johan Eduard Maas. Het huwelijk werd ontbonden op 11-05-1881 (Echtscheiding).
54 Johan Philip Wijsman is geboren op 31-07-1861 in Soerabaja (IndonesiŽ) [bron: Persoonskaart zoon Philips Wijsman - Amsterdam - ID A01232_0954_0333], zoon van Joseph Frederik Wijsman (zie 46) en Delphina Constantina Hunter. Johan is overleden op 26-09-1933 in Batavia (IndonesiŽ), 72 jaar oud [bron: Rouw advertentie Bataviaasch Nieuwsblad].
Notitie bij Johan: Beroep: klerk/secretaris landsdrukkerij. Achternaam waarschijnlijk Blondeau.
Johan trouwde, 37 jaar oud, op 09-03-1899 in Buitenzorg (Bogor) (IndonesiŽ) met Josephine Dorothea Martherus, 32 jaar oud. Josephine is geboren op 29-05-1866 in Pekalongan (IndonesiŽ), dochter van Joseph (Stephanus) Martherus en Dorothea Eleanora Beaver. Josephine is overleden op 18-12-1942 in Bandung (IndonesiŽ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Bandung (Pandu) (IndonesiŽ). Josephine trouwde voorheen op 19-10-1889 in Batavia (IndonesiŽ) met Louis Alexander Blondeau (geb. 1861). Dit huwelijk werd ontbonden op 31-05-1895 in Batavia (IndonesiŽ) (Echtscheiding).
Notitie bij Josephine: Het 1ste huwelijk van Josephine Dorothea Martherus was met Louis Alexander Blondeau, geboren ca. 1865, gehuwd 19-10-1898 Batavia (IndonesiŽ), het huwelijk werd ontbonden 31-05-1895 Batavia (IndonesiŽ). Hierdoor is Louis Alexander Blondeau de natuurlijke vader van Frederik Willem Wijsman, geboren 25-06-1895.
Kinderen van Johan en Josephine:
1 (Pleeg) Frederik Willem Wijsman, geboren op 25-06-1895 in Batavia (IndonesiŽ). Volgt 55.
2 Constantina Charlotte Wijsman, geboren op 29-10-1896 in Batavia (IndonesiŽ). Volgt 56.
3 Johan Frederik Wijsman, geboren op 19-06-1899 in Batavia (IndonesiŽ). Johan is overleden op 04-10-1899 in Batavia (IndonesiŽ), 3 maanden oud.
4 Louis Alphonse Wijsman, geboren op 16-08-1900 in Batavia (IndonesiŽ). Louis is overleden op 25-10-1900 in Batavia (IndonesiŽ), 2 maanden oud.
5 Philip Wijsman, geboren op 03-06-1902 in Buitenzorg (Bogor) (IndonesiŽ). Volgt 57.
6 Joseph Frederik Wijsman, geboren op 16-02-1906 in IndonesiŽ. Joseph is overleden op 19-04-1906 in IndonesiŽ, 2 maanden oud.
7 Maurits Wijsman, geboren op 24-09-1907 in IndonesiŽ. Volgt 60.
8 Georgine Louise Wijsman, geboren op 08-10-1911 in IndonesiŽ. Georgine is overleden op 13-10-1913 in IndonesiŽ, 2 jaar oud.
55 Frederik Willem Wijsman is geboren op 25-06-1895 in Batavia (IndonesiŽ) [bron: Gezinskaart Den Haag], zoon van Josephine Dorothea Martherus, pleegzoon van Johan Philip Wijsman (zie 54).
Notitie bij de geboorte van Frederik: Religie: Nederlands Hervormd.
Natuurlijke vader is Louis Alexander Blondeau.
Frederik is overleden op 08-04-1936 in Batavia (IndonesiŽ), 40 jaar oud [bron: Rouw advertentie Bataviaasch Nieuwsblad].
Notitie bij Frederik: Beroep: ambtenaar se klasse der In- en Uitvoer Accijnsen.
Wonende te Den Haag:
18-10-1922 van Kinsbergenstraat 27
27-01-1923 Marconistraat 82
14-04-1923 Weimarstraat 225.
Op 25-04-1923 terug naar Batavia gegaan vandaar terug naar Den Haag op 18-08-1930.
Wonende te Den Haag:
18-08-1930 Stephensonstraat 14
01-06-1931 Stephensonstraat 28
08-08-1936 Thomsonlaan 55
09-09-1936 Ieplaan 149.
Frederik trouwde, 27 jaar oud, op 18-10-1922 in ís-Gravenhage [bron: Gezinskaart Den Haag en Serie B, Aktenr. 1585] met Maria HenriŽtte Ampt, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederik en Maria: Huwelijks aankondiging: 07-10-1922.
Getuigen: Casper Verdier, 31 jaar, hoofdopzichter bij het boschwezen en Hendrik Johan Julius Schalker, 55 jaar, inspecteur van een nachtveiliheidsdienst, beiden wonende te ís-Gravenhage.
Opmerking: de bruidegom Wijsman heeft een andere achternaam dan zijn vader Blondeau en zijn moeder Martherus.
Maria is geboren op 18-03-1898 in Leiden [bron: Gezinskaart Den Haag], dochter van Hermanus Pieter Machiel Ampt en Helena van Rijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1898 [bron: BS Leiden Akte Jaar 1898 Nummer 363].
Notitie bij de geboorte van Maria: Religie: Nederlands Hervormd.
Maria is overleden op 21-08-1971 in Den Haag, 73 jaar oud.
Kind van Frederik en Maria:
1 Willem Frederik Wijsman, geboren op 03-07-1919 in Batavia (IndonesiŽ) [bron: Gezinskaart (vader) Den Haag]. Willem is overleden.
56 Constantina Charlotte Wijsman is geboren op 29-10-1896 in Batavia (IndonesiŽ), dochter van Johan Philip Wijsman (zie 54) en Josephine Dorothea Martherus. Constantina is overleden. Constantina trouwde, 25 jaar oud, op 30-01-1922 in Batavia (IndonesiŽ) [bron: Huwelijks advertentie Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ] met Alfred Gerardus Francois de Groot, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Constantina en Alfred: Verloofd 02-08-1919 advertentie Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ.
Alfred is geboren op 02-08-1899 in Buitenzorg (IndonesiŽ), zoon van Egbert Alexander de Groot en Elisabeth Thomas. Alfred is overleden op 15-09-1942, 43 jaar oud.
57 Philip Wijsman is geboren op 03-06-1902 in Buitenzorg (Bogor) (IndonesiŽ), zoon van Johan Philip Wijsman (zie 54) en Josephine Dorothea Martherus. Philip is overleden op 13-06-1970 in Utrecht, 68 jaar oud. Hij is begraven op 17-06-1970 in Utrecht [bron: Rouw advertentie De Telegraaf, grafsteen].
Notitie bij overlijden van Philip: Begravan om 11.30 uur op de Algemene Begraafplaats "Tolsteeg" (ingang Opaalweg).
Notitie bij Philip: Beroep: employe bij Fermont/Cuijpers, medewerker Architecten- en Ingenieursbureau Nix & van Hasselt en tekenaar (Bandung 1938).
Wonende te Amsterdam
27-07-1950 Jan Luijkenstraat 68
04-09-1950 Sint Antoniebreestraat 56
Wonende te Utrecht
14-07-1951 Adelaarstraat 61.
Philip trouwde, 25 jaar oud, op 18-01-1928 in Batavia (IndonesiŽ) [bron: Persoonskaart Philips Wijsman - Amsterdam - ID A01232_0954_0333, Huwelijks advertentie Bataviaasch Nieuwsblad] met Louise Ernestina Bernardine Victorine (Loes) Nicolaas, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Philip en Loes: Verloofd 07-05-1927 advertentie Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ.
Loes is geboren op 16-06-1903 in Batavia (IndonesiŽ), dochter van Josephus Henricus Nicolaas en Susanne Hendrika Piroele.
Notitie bij de geboorte van Loes: Religie: Nederlands Hervormd.
Loes is overleden op 26-02-1999 in Utrecht, 95 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht [bron: Grafsteen].
Notitie bij overlijden van Loes: Begravan op de Algemene Begraafplaats "Tolsteeg".
Notitie bij Loes: Wonende ook te Utrecht.
Kinderen van Philip en Loes:
1 Bernard Wladimir Wijsman, geboren op 11-04-1929 in Batavia (IndonesiŽ). Volgt 58.
2 Robert Armand Wijsman, geboren op 26-04-1931 in Batavia (IndonesiŽ) [bron: Persoonskaart vader Philips Wijsman - Amsterdam - ID A01232_0954_0333].
Notitie bij de geboorte van Robert: Religie: Nederlands Hervormd.
3 Ilse Louise Wijsman, geboren op 17-10-1933 in Batavia (IndonesiŽ) [bron: Persoonskaart vader Philips Wijsman - Amsterdam - ID A01232_0954_0333, Geboorte advertentie Bataviaasch Nieuwsblad].
Notitie bij de geboorte van Ilse: Religie: Nederlands Hervormd.
58 Bernard Wladimir Wijsman is geboren op 11-04-1929 in Batavia (IndonesiŽ) [bron: Persoonskaart vader Philips Wijsman - Amsterdam - ID A01232_0954_0333], zoon van Philip Wijsman (zie 57) en Louise Ernestina Bernardine Victorine (Loes) Nicolaas.
Notitie bij de geboorte van Bernard: Religie: Nederlands Hervormd.
Bernard trouwde, 23 jaar oud, op 01-04-1953 met Tj. Th. (Tjetje) Everaarts.
Notitie bij Tjetje: Wonende te Utrecht.
Kinderen van Bernard en Tjetje:
1 Alois Lťlion FranÁois (Alf) Wijsman, geboren op 27-08-1953 in Utrecht. Volgt 59.
2 Debora Everdine Wijsman, geboren op 08-09-1955.
Notitie bij Debora: Wonende te Utrecht.
3 Phil Wijsman, geboren in 1962.
Notitie bij Phil: Wonende te Utrecht.
4 Ilse Louise Barnarda Wijsman, geboren op 02-09-1962 in Utrecht.
59 Alois Lťlion FranÁois (Alf) Wijsman is geboren op 27-08-1953 in Utrecht, zoon van Bernard Wladimir Wijsman (zie 58) en Tj. Th. (Tjetje) Everaarts. Alf is overleden op 03-08-2009 in Nieuwegein, 55 jaar oud. Hij is gecremeerd op 07-08-2009 in Nieuwegein [bron: Rouw advertentie AD Utrechts Nieuwsblad].
Notitie bij overlijden van Alf: Crematie om 16.30 uur van crematorium Noorderveld, Structuurbaan 1.
Alf trouwde met Marga Swanink. Marga is een dochter van Coenraad Cornelis (Coen) Swanink en Antonia (Tonia) Sturkenboom.
Kinderen van Alf en Marga:
1 Ivo Wijsman.
2 Krista Wijsman, geboren op 23-12-1982. Krista is overleden op 14-04-1999 in Baarn, 16 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwegein [bron: Grafsteen www.online-begraafplaatsen.nl].
Notitie bij overlijden van Krista: Begraven op de Algemene Begraafplaats Noorderveld, Structuurbaan 5.
Grafnummer: H/263
Graflaag: 2
Grafsoort: particulier graf.
Notitie bij Krista: Wonende te Nieuwergein.
60 Maurits Wijsman is geboren op 24-09-1907 in IndonesiŽ, zoon van Johan Philip Wijsman (zie 54) en Josephine Dorothea Martherus. Maurits is overleden. Maurits trouwde, 29 jaar oud, op 11-01-1937 in Bandoeng, West Java (IndonesiŽ) met Wilhelmina Tjia, 24 jaar oud, nadat zij op 02-01-1937 in Bandoeng, West Java (IndonesiŽ) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ondertrouw advertentie Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ].
Notitie bij het huwelijk van Maurits en Wilhelmina: Verloofd 01-08-1936 verlovings advertentie Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ.
Wilhelmina is geboren op 31-08-1912 in IndonesiŽ. Wilhelmina is overleden.
Notitie bij Wilhelmina: Wilhelmina Tjia was Chinese.
Kinderen van Maurits en Wilhelmina:
1 Elvira Josephina (Els) Wijsman, geboren op 24-10-1937 in IndonesiŽ.
2 Wim Wijsman, geboren op 03-07-1939 in Bandoeng (IndonesiŽ). Volgt 61.
3 Johan Wijsman, geboren op 03-07-1939 in IndonesiŽ. Volgt 62.
4 Albert Wijsman, geboren op 19-04-1941 in IndonesiŽ. Volgt 63.
5 Erick Wijsman, geboren op 25-01-1947 in IndonesiŽ. Volgt 64.
61 Wim Wijsman is geboren op 03-07-1939 in Bandoeng (IndonesiŽ), zoon van Maurits Wijsman (zie 60) en Wilhelmina Tjia.
Notitie bij Wim: Wim en Johan zijn tweelingen.
Wim trouwde met NN.
Kinderen van Wim en NN:
1 Mariska Wijsman, geboren op 03-04-1972.
2 Ramon Wijsman, geboren op 23-08-1974.
62 Johan Wijsman is geboren op 03-07-1939 in IndonesiŽ, zoon van Maurits Wijsman (zie 60) en Wilhelmina Tjia.
Notitie bij Johan: Wim en Johan zijn tweelingen.
Johan trouwde met NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Ilja Wijsman.
2 Muriel Wijsman.
63 Albert Wijsman is geboren op 19-04-1941 in IndonesiŽ, zoon van Maurits Wijsman (zie 60) en Wilhelmina Tjia. Albert trouwde met NN.
Kinderen van Albert en NN:
1 Danny Wijsman.
2 Sigrid Wijsman.
64 Erick Wijsman is geboren op 25-01-1947 in IndonesiŽ, zoon van Maurits Wijsman (zie 60) en Wilhelmina Tjia. Erick trouwde met NN.
Kind van Erick en NN:
1 Jordy Wijsman.
65 Susanna Geertruida Wijsman is geboren op 09-03-1823 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Joseph Wijsman (zie 2) en Johanna Angenetta Kolmus.
Notitie bij de geboorte van Susanna: Bron: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/2545/file/NL-HaNA_2.10.01_2545_0074
Register der Handelingen & Besluiten van Den Gouverneur Generaal van Nederlansch IndiŽ 1823.
Susanna is overleden op 10-08-1861 in Soerabaja (IndonesiŽ), 38 jaar oud [bron: Rouw advertentie De Oostpost]. Zij is begraven op 10-08-1861 in Peneleh, Surabaya (IndonesiŽ) [bron: Penelehregister http://www.krancher.com/begraafplaats-peneleh-soerabaja/naam_register-peneleh/].
Notitie bij Susanna: Bron: https://www.krancher.com/TNG/getperson.php?personID=I2693&tree=Ish
Susanna trouwde, 15 jaar oud, op 27-10-1838 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Johan Hendrik Smith, 19 of 20 jaar oud. Johan is geboren in 1818 in Soerakarta (IndonesiŽ), zoon van Johan Christoffel Smith en NN Riwock. Johan is overleden op 13-01-1889 in Soerabaja (IndonesiŽ), 70 of 71 jaar oud.
Kinderen van Susanna en Johan:
1 [waarschijnlijk] Augustine Lodine Smith. Volgt 66.
2 [waarschijnlijk] Maria Magdalena Smith. Volgt 67.
3 Johanna Angenetta Smith, geboren op 26-11-1842 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ). Volgt 68.
4 Johan Willem Christoffel Smith, geboren op 28-03-1844 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 69.
5 Susanna Geertruida Smith, geboren op 24-06-1846 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ). Susanna is overleden op 20-08-1848 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ), 2 jaar oud. Zij is begraven op 21-08-1848 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ).
6 Anna Helena Smith, geboren op 08-09-1847 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ). Anna is overleden op 17-07-1852 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ), 4 jaar oud. Zij is begraven op 18-07-1852 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ).
7 Alexander Smith, geboren op 04-02-1849 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 88.
8 Henri Smith, geboren op 31-01-1852 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 92.
9 Charles Smith, geboren op 15-12-1854 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ). Volgt 94.
10 Louise Smith, geboren op 08-02-1856 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ). Volgt 95.
11 Sophia Albertina Sophia Smith, geboren op 27-04-1857 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ). Volgt 97.
12 Johan Christoffel Smith, geboren op 26-12-1860 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ). Johan is overleden op 28-02-1863 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ), 2 jaar oud. Hij is begraven op 01-03-1863 in Peneleh, Surabaya (IndonesiŽ).
66 Augustine Lodine Smith, dochter van Johan Hendrik Smith en [waarschijnlijk] Susanna Geertruida Wijsman (zie 65). Augustine is overleden op 09-01-1887. Augustine trouwde met NN van der Plas.
67 Maria Magdalena Smith, dochter van Johan Hendrik Smith en [waarschijnlijk] Susanna Geertruida Wijsman (zie 65). Maria is overleden. Zij is begraven op 29-11-1877 in Soerabaja (IndonesiŽ). Maria trouwde met NN Paulus.
68 Johanna Angenetta Smith is geboren op 26-11-1842 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ), dochter van Johan Hendrik Smith en Susanna Geertruida Wijsman (zie 65). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 17 jaar oud, op 12-05-1860 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Johan Ferdinand Donkers, 26 jaar oud. Johan is geboren op 10-04-1834 in Soerakarta (IndonesiŽ). Johan is overleden.
Kind van Johanna en Johan:
1 Hendrik August Donkers, geboren op 10-11-1862 in Soerakarta (IndonesiŽ). Hendrik is overleden.
69 Johan Willem Christoffel Smith is geboren op 28-03-1844 om 01:00 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Johan Hendrik Smith en Susanna Geertruida Wijsman (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1844 [bron: Aktenr. N 26/1844].
Notitie bij de geboorte van Johan: Aangifte geboorte: Johan Hendrilk Smith, vader, 26 jaar.
Getuigen: Bartholomeus Coenraad, klerk bij den Landraad te Soerabaja, 40 jaar (oom) en Frederik van Loo, klerk bij de algemene ontvanger te Soerabaja, 39 jaar (zwager) allen wonende te Soerabaja.
Johan is overleden op 20-04-1890 om 01:00 in Soerabaja (IndonesiŽ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1890. Hij is begraven op 20-04-1890 in Peneleh, Surabaya (IndonesiŽ) [bron: Penelehregister http://www.krancher.com/begraafplaats-peneleh-soerabaja/naam_register-peneleh/].
Notitie bij overlijden van Johan: Overleden in het Militair Hospitaal te Soerabaja.
Overlijdens aangifte: Jan Hendrik Willem Immink, administateur van het Militair Hospitaal te Soerabaja en Pieter Wijn, officier van gezondheid der tweede klasse in hetzelfde hospitaal.
Notitie bij Johan: Beroep: particulier.
Johan trouwde, 23 jaar oud, op 28-12-1867 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Esther Elizabeth Gligoor, 18 jaar oud. Esther is geboren op 11-07-1849 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Johan Hendrik Gligoor en Caroline Elizabeth van de Vijver. Esther is overleden op 29-06-1907 in Soerabaja (IndonesiŽ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1907 [bron: Aktenr. 5114/1955]. Zij is begraven op 29-06-1907 in Peneleh, Surabaya (IndonesiŽ) [bron: Penelehregister http://www.krancher.com/begraafplaats-peneleh-soerabaja/naam_register-peneleh/].
Notitie bij overlijden van Esther: Aangifte: Willem Arend Mulder, graveur, 29 jaar en Johan Carel Noll, klerk op het Residentie Kantoor te Soerabaja, 34 jaar, beide wonende te Soerabaja.
Kinderen van Johan en Esther:
1 Edward William Smith, geboren op 30-12-1870 in Kemanglen (Tegal) (IndonesiŽ). Volgt 70.
2 James Albert Smith, geboren op 17-05-1873 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 81.
3 Johanna Susanna Geertuida Smith, geboren op 20-06-1875 in Kediri (IndonesiŽ). Volgt 82.
4 Hermine Smith, geboren op 07-08-1876 in Soerabaja (IndonesiŽ). Hermine is overleden op 21-04-1877 in Soerabaja (IndonesiŽ), 8 maanden oud.
5 Maxilliaan Smith, geboren op 12-03-1878 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 84.
6 Elizabeth Wilhelmina (Lie) Smith, geboren op 15-01-1883 in Semarang (IndonesiŽ). Volgt 85.
7 Henriette Caroline (Jet) Smith, geboren op 10-09-1885 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 86.
70 Edward William Smith is geboren op 30-12-1870 in Kemanglen (Tegal) (IndonesiŽ), zoon van Johan Willem Christoffel Smith (zie 69) en Esther Elizabeth Gligoor. Edward is overleden op 01-12-1932 om 20:25 in Soerabaja (IndonesiŽ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Aktenr. 107]. Hij is begraven op 02-12-1932 in Soerabaja (IndonesiŽ).
Notitie bij Edward: Beroep: douane-agent.
Edward:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24-08-1895 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Louisa Francina Heiligers, 18 jaar oud. Louisa is geboren op 24-08-1877 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Christiaan Heiligers en Louisa Francina Oostziek. Louisa is overleden op 08-04-1904 in Soerabaja (IndonesiŽ), 26 jaar oud. Zij is begraven in Soerabaja (IndonesiŽ).
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 20-10-1904 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Florentine Heiligers, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vůůr 1923 (Echtscheiding).
Notitie bij het huwelijk van Edward en Florentine: Edward William Smith trouwt met zijn schoonzus.
Florentine is geboren op 23-12-1883 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Christiaan Heiligers en Louisa Francina Oostziek. Florentine is overleden op 05-06-1923 in Soerabaja (IndonesiŽ), 39 jaar oud. Zij is begraven op 05-06-1923 in Soerabaja (IndonesiŽ).
(3) trouwde, 61 jaar oud, op 18-02-1932 in Soerabaja (IndonesiŽ) [bron: Aktenr. 27] met Elisa Heiligers, 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Edward en Elisa: Edward William Smith trouwt met zijn schoonzus.
Elisa is geboren op 01-12-1886 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Christiaan Heiligers en Louisa Francina Oostziek. Elisa is overleden in 1943 in Madieon (IndonesiŽ), 56 of 57 jaar oud.
Kinderen van Edward en Louisa:
1 Jeanette Emelie Smith, geboren op 25-06-1895 in Modjokerto (IndonesiŽ). Volgt 71.
2 Jenny (Jane) Smith, geboren op 08-04-1904 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 72.
Kinderen van Edward en Florentine:
3 Louisa Francina Smith, geboren op 13-04-1905 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 73.
4 Edward Rudi (Rudi) Smith, geboren op 07-03-1908 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 74.
5 Esther Elisabeth Smith, geboren op 11-07-1910 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 75.
Kinderen van Edward en Elisa:
6 Geertruida (Geer) Smith, geboren op 13-09-1912 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 76.
7 James William (Willy) Smith, geboren op 04-10-1913 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 77.
8 Elody (Lody) Smith, geboren op 10-04-1919 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 78.
9 Ludwig (Louis) Smith, geboren op 01-04-1920 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 79.
10 Ferdinand Charles (Nono) Smith, geboren op 20-05-1921 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 80.
71 Jeanette Emelie Smith is geboren op 25-06-1895 in Modjokerto (IndonesiŽ), dochter van Edward William Smith (zie 70) en Louisa Francina Heiligers. Jeanette is overleden op 22-02-1988 in Utrecht, 92 jaar oud. Jeanette trouwde, 56 jaar oud, op 09-11-1951 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Lambertus Hendrikus Keuter, 37 jaar oud. Lambertus is geboren op 27-05-1914 in Tjimahi (IndonesiŽ). Lambertus is overleden op 30-10-1981, 67 jaar oud.
72 Jenny (Jane) Smith is geboren op 08-04-1904 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Edward William Smith (zie 70) en Louisa Francina Heiligers. Jane is overleden op 24-02-1975 in Heerlen, 70 jaar oud. Zij is begraven op 28-02-1975 in Heerlen. Jane:
(1) trouwde met Hendrikus Hendriks. Hendrikus is geboren op 03-09-1896 in Millingen aan de Rijn. Hendrikus is overleden op 27-04-1967 in Heerlen, 70 jaar oud. Hij is begraven op 29-04-1967 in Heerlen.
(2) trouwde met Jacobus Weenink.
(3) trouwde met Johannes Dirk Antonius Schieffelers. Johannes is geboren op 18-01-1906. Johannes is overleden op 01-09-1933, 27 jaar oud.
73 Louisa Francina Smith is geboren op 13-04-1905 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Edward William Smith (zie 70) en Florentine Heiligers. Louisa is overleden op 19-07-1978 in Heerlen, 73 jaar oud. Zij is begraven op 24-07-1978 in Heerlen.
Notitie bij overlijden van Louisa: Begraven op de Algemene Begraafplaats Imstenrade.
Notitie bij Louisa: Het echtpaar heeft 4 kinderen.
Louisa trouwde, 21 jaar oud, op 20-08-1926 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Johan Willem (Willie) Mouthaan, 21 jaar oud. Willie is geboren op 29-08-1904 in Soerabaja (IndonesiŽ). Willie is overleden op 31-10-1969 in Vaassen, 65 jaar oud.
74 Edward Rudi (Rudi) Smith is geboren op 07-03-1908 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Edward William Smith (zie 70) en Florentine Heiligers. Rudi is overleden op 31-03-1964 in Losser, 56 jaar oud. Hij is begraven op 04-04-1964 in Losser.
Notitie bij overlijden van Rudi: Begraven op het R.K. kerkhof te Losser.
Notitie bij Rudi: Het echtpaar heeeft 6 kinderen.
Rudi trouwde met Maria Josephine (Marie) MŲnch. Marie is geboren op 11-05-1921. Marie is overleden op 04-04-1989 in Looser, 67 jaar oud.
75 Esther Elisabeth Smith is geboren op 11-07-1910 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Edward William Smith (zie 70) en Florentine Heiligers. Esther is overleden op 06-02-1976 in Kerkrade, 65 jaar oud. Zij is begraven op 11-02-1976 in Spekholzerheide.
Notitie bij overlijden van Esther: Overleden in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade.
Vanuit de parochie O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kerkrade, begraven op het kerkhof te Spekholzerheide.
Notitie bij Esther: Het echtpaar heeft 8 kinderen.
Esther trouwde met Petrus Karolus Jongelings. Petrus is geboren op 29-04-1904 in Magelang (IndonesiŽ). Petrus is overleden op 27-10-1968 in Beverwijk, 64 jaar oud.
76 Geertruida (Geer) Smith is geboren op 13-09-1912 om 11:00 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Edward William Smith (zie 70) en Elisa Heiligers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1912 [bron: Aktenr. 276].
Notitie bij de geboorte van Geer: Aangifte: Edward William Smidt, douane-agent, 40 jaar.
Getuigen: Leonides Panajiotupolus, zonder beroep, 28 jaar en Carel Lodewyk Scholtz, eerste klerk op het Residentiekantoor te Soerabaja, 33 jaar, beide wonende te Soerabaja.
Akte aanvulling: Het in deze acte vermeld kind Geertuida, is blykens acte verlden voor den te Soerabaja resideerenden Notaris Benjamin ter Kuile, van den vyfden December negentien honderd en zeventien (05-12-1917), onder nummer vier en dertig door den vader Edward William Smith en door de moeder Elisa Heiligers als het hunne erkend, waarvan.....
Geer is overleden op 03-10-1972 in Dordrecht, 60 jaar oud. Hij is begraven op 06-10-1972 in Dordrecht.
Notitie bij Geer: Beroep: telefoniste PTT Soerabaja.
Geer trouwde met Dirk Pieter Jozef (Dick) van Helsdingen. Dick is geboren op 26-11-1904 in Tjepoe (IndonesiŽ). Dick is overleden op 15-03-1973 in Dordrecht, 68 jaar oud. Zij is begraven op 19-03-1973 in Dordrecht.
77 James William (Willy) Smith is geboren op 04-10-1913 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Edward William Smith (zie 70) en Elisa Heiligers. Willy is overleden op 15-04-1969 in Burbank, California (USA), 55 jaar oud. Willy trouwde met Johanna Maria de Pol. Johanna is geboren op 04-06-1918. Johanna is overleden op 13-03-1969 in Burbank, California (USA), 50 jaar oud.
78 Elody (Lody) Smith is geboren op 10-04-1919 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Edward William Smith (zie 70) en Elisa Heiligers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1919 [bron: Aktenr. 138].
Notitie bij de geboorte van Lody: Aangifte: Edward William Smith, douane-agent, 47 jaar, wonende te Soerabaje.
Getuigen: Carel Lodewijk Wcholtz, commies op het Residentiekantoor, 39 jaar en Jan Willem Doup, maandgelder op het Residentiekantoor, 43 jaar, beide wonede te Soerabaja.
Akte aanvulling: Bij acte van den ambtenaar van den Burgelijken Stand te Soerabaja van den tweeden Juni negenttien honderd negentiem (02-06-1919) ingeschreven in het tweede register van Geboorten van het jaar onder acte nummer zeventien, is het in deze avte vermeld kinf Elody door de ouders Edward Willem Smith en Elisa Heiligers voor het hunne erkend, waarvan deze aanteekening is gehouden, door mij, Norbertus Winokan buitengewoon Ambtenaar van den Burgelijke Stand.
Lody is overleden op 18-12-1977 in Dordrecht, 58 jaar oud. Zij is begraven op 23-12-1977 in Papendrecht. Lody trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1954 met Alphonse (Fons) Scheurkogel, 45 of 46 jaar oud. Fons is geboren op 31-10-1908 in Pandang Emmahaven (IndonesiŽ). Fons is overleden op 26-08-1976 in Papendrecht, 67 jaar oud. Hij is begraven op 31-08-1976 in Papendrecht.
79 Ludwig (Louis) Smith is geboren op 01-04-1920 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Edward William Smith (zie 70) en Elisa Heiligers. Louis is overleden op 22-05-1992 in Dordrecht, 72 jaar oud. Hij is begraven op 26-05-1992 in Papendrecht.
Notitie bij Louis: Beroep: tuinbouwschool, employe firma Joseph Ruth te Soerabaja, militair 1937-1969, hulp controleur bij Fokkerfabriek 1969-1985.
Het echtpaar heeft 4 kinderen: Miranda Elisabet, Bobby James, George Franklin en Roy William.
Louis trouwde, 34 jaar oud, op 17-11-1954 in Rotterdam met Hendrika Heezen, 19 jaar oud. Hendrika is geboren op 09-06-1935 in Rhoon, dochter van Mattheus Heezen en Ennie Adriana Armoeni.
80 Ferdinand Charles (Nono) Smith is geboren op 20-05-1921 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Edward William Smith (zie 70) en Elisa Heiligers. Nono is overleden op 29-07-2004 in Hengelo, 83 jaar oud. Nono trouwde, 26 jaar oud, op 24-03-1948 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Anneke Bruininga, 20 jaar oud. Anneke is geboren op 03-03-1928. Anneke is overleden op 15-10-2000 in Hengelo, 72 jaar oud.
81 James Albert Smith is geboren op 17-05-1873 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Johan Willem Christoffel Smith (zie 69) en Esther Elizabeth Gligoor. James is overleden in 1956, 82 of 83 jaar oud. James:
(1) trouwde met Johanna Carolina Barendse. Johanna is geboren in 1879 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Adriaan Fredrik Barendse en Rasmienten NN. Johanna is overleden op 20-07-1906 in Soerabaja (IndonesiŽ), 26 of 27 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 19-05-1915 in Kediri (IndonesiŽ) met Carolien Schot, 24 jaar oud. Carolien is geboren op 05-10-1890 in Kediri (IndonesiŽ). Carolien is overleden in 1973, 82 of 83 jaar oud.
82 Johanna Susanna Geertuida Smith is geboren op 20-06-1875 in Kediri (IndonesiŽ), dochter van Johan Willem Christoffel Smith (zie 69) en Esther Elizabeth Gligoor. Johanna is overleden op 13-07-1938 in Soerabaja (IndonesiŽ), 63 jaar oud. Johanna trouwde, 17 jaar oud, op 24-09-1892 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Johannes Izaak Schansman, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 31-03-1866 in Maassluis, zoon van Izaak Johannes Schansman en Ingenieta Helene Elisabeth van Eldijk. Johannes is overleden op 01-12-1925 in Weltevreden (IndonesiŽ), 59 jaar oud.
Kind van Johanna en Johannes:
1 Dolly Schansman, geboren op 14-06-1893 in Pasoeroean (IndonesiŽ). Volgt 83.
83 Dolly Schansman is geboren op 14-06-1893 in Pasoeroean (IndonesiŽ), dochter van Johannes Izaak Schansman en Johanna Susanna Geertuida Smith (zie 82). Dolly is overleden op 19-11-1942 in Batavia (IndonesiŽ), 49 jaar oud.
Notitie bij Dolly: Het echtpaar heeft 1 kind.
Dolly trouwde, 28 jaar oud, op 26-09-1921 in Batavia (IndonesiŽ) met Ebenhard Wilhelm Ostreig, 26 jaar oud. Ebenhard is geboren op 30-06-1895 in Lagoe Boti (IndonesiŽ). Ebenhard is overleden op 28-03-1967 in Bussem, 71 jaar oud.
84 Maxilliaan Smith is geboren op 12-03-1878 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Johan Willem Christoffel Smith (zie 69) en Esther Elizabeth Gligoor. Maxilliaan is overleden. Maxilliaan begon een relatie met NN.
Kind van Maxilliaan en NN:
1 Eddie Smith.
85 Elizabeth Wilhelmina (Lie) Smith is geboren op 15-01-1883 in Semarang (IndonesiŽ), dochter van Johan Willem Christoffel Smith (zie 69) en Esther Elizabeth Gligoor. Lie is overleden op 24-01-1978 in Wageningen, 95 jaar oud. Lie:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 15-02-1919 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Emilie George Knops, geen dag oud. Emilie is geboren op 15-02-1919 in Soerabaja (IndonesiŽ). Emilie is overleden op 07-09-1970 in Deventer, 51 jaar oud. Hij is begraven op 11-09-1970 in Oldenzaal.
(2) trouwde, 19 jaar oud, op 31-10-1902 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Robert Charles (Karel) Mulldorf, 22 jaar oud. Karel is geboren op 28-06-1880 in Amboimna. Karel is overleden op 28-06-1932 in Soerabaja (IndonesiŽ), 52 jaar oud.
(3) begon een relatie met Johannes Rubert Ruderer. Johannes is geboren op 28-06-1880 in Amboimna (IndonesiŽ). Johannes is overleden op 04-12-1917 in Grisee (Nieuw), 37 jaar oud.
86 Henriette Caroline (Jet) Smith is geboren op 10-09-1885 om 23:00 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Johan Willem Christoffel Smith (zie 69) en Esther Elizabeth Gligoor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1885 [bron: Aktenr. 174].
Notitie bij de geboorte van Jet: Geboorte aangifte: Constantijn Nicolaas Gligoor, zonder beroep, 28 jaar, wonende te Soerabaja.
Getuigen: Julius Willem Ferdinand Neijndorff, 31 jaar en Johannes Gezwind, 26 jaar, beide klerk op te residentie kantoor en wonende te Soerabaja.
Jet is overleden in 1967 in Losser, 81 of 82 jaar oud. Zij is begraven in Losser. Jet trouwde, 27 jaar oud, op 04-06-1913 in Soerabaja (IndonesiŽ) [bron: Aktenr. 88] met Hendrik August Losse, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jet en Hendrik: Huwelijks afkondigingen: 25-05-1913 en 01-06-1913.
Hendrik is geboren op 12-08-1880 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Jan Albert Losse en Anna Elisabeth Payr. Hendrik is overleden op 06-09-1937 in Paree (Kediri) (IndonesiŽ), 57 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Beroep: opzichter bij de gemeentewerken te Soerabaja.
Kinderen van Jet en Hendrik:
1 NN Losse.
2 Johan Hendrik Losse, geboren op 14-11-1914. Volgt 87.
87 Johan Hendrik Losse is geboren op 14-11-1914, zoon van Hendrik August Losse en Henriette Caroline (Jet) Smith (zie 86). Johan is overleden.
Notitie bij Johan: Het echtpaar heeft 4 kinderen.
Johan trouwde, 22 jaar oud, op 11-03-1937 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Evaline Stoffels, 16 jaar oud. Evaline is geboren op 22-04-1920, dochter van Pieter Stoffels en Anthoinette Adolphina Abels. Evaline is overleden in 1978 in Apeldoorn, 57 of 58 jaar oud.
88 Alexander Smith is geboren op 04-02-1849 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Johan Hendrik Smith en Susanna Geertruida Wijsman (zie 65). Alexander is overleden op 30-06-1922 in Soerabaja (IndonesiŽ), 73 jaar oud. Alexander trouwde, 20 jaar oud, op 15-12-1869 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Paulina Jonkers, 18 of 19 jaar oud. Paulina is geboren in 1850 in Soerabaja (IndonesiŽ). Paulina is overleden op 23-11-1936 in Soerabaja (IndonesiŽ), 85 of 86 jaar oud.
Kinderen van Alexander en Paulina:
1 Paul Alexander Smith, geboren op 13-03-1874 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 89.
2 Jenny Smith, geboren op 22-01-1881 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 91.
89 Paul Alexander Smith is geboren op 13-03-1874 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Alexander Smith (zie 88) en Paulina Jonkers. Paul is overleden. Paul:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 25-07-1894 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Marie Koert, 15 of 16 jaar oud. Marie is geboren in 1878 in Soekokerto (IndonesiŽ), dochter van Casparus Jan Koert en Alida Louise Brugge. Marie is overleden op 25-09-1895 in Soerabaja (IndonesiŽ), 16 of 17 jaar oud.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 21-02-1900 in Kerkdriel met Caroliena Henrietta van Damme, 21 jaar oud. Caroliena is geboren op 18-04-1878 in Kediri (IndonesiŽ). Caroliena is overleden op 04-11-1937 in Malang (IndonesiŽ), 59 jaar oud.
Kinderen van Paul en Caroliena:
1 Elvier Ernestiene Pauline Smith, geboren op 22-11-1901 in Kediri (IndonesiŽ). Volgt 90.
2 Bea Smith, geboren in 1906 in Soerabaja (IndonesiŽ). Bea is overleden.
3 Redford Smith, geboren in 1907 in Soerabaja (IndonesiŽ). Redford is overleden.
90 Elvier Ernestiene Pauline Smith is geboren op 22-11-1901 in Kediri (IndonesiŽ), dochter van Paul Alexander Smith (zie 89) en Caroliena Henrietta van Damme. Elvier is overleden op 07-02-1966 in ís-Gravenhage, 64 jaar oud.
Notitie bij Elvier: Het echtpaar heeft 4 kinderen.
Elvier trouwde, 20 jaar oud, op 18-03-1922 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Wessel Marinus Roda, 25 jaar oud. Wessel is geboren op 13-12-1896 in ís-Gravenhage. Wessel is overleden op 04-01-1946 in Djombang (IndonesiŽ), 49 jaar oud.
91 Jenny Smith is geboren op 22-01-1881 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Alexander Smith (zie 88) en Paulina Jonkers. Jenny is overleden op 03-12-1958 in ís-Gravenhage, 77 jaar oud. Jenny:
(1) trouwde met Friedrich van Lutzow. Friedrich is geboren op 20-07-1876 in Batavia (IndonesiŽ). Friedrich is overleden op 07-07-1935 in Malang (IndonesiŽ), 58 jaar oud.
(2) trouwde, 17 jaar oud, op 24-03-1898 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Tonis Ludovicus Carl Landegent, 28 jaar oud. Tonis is geboren op 11-03-1870 in Soerabaja (IndonesiŽ). Tonis is overleden op 10-04-1920 in Tegal (IndonesiŽ), 50 jaar oud.
(3) trouwde, 28 jaar oud, op 16-08-1909 in Semarang (IndonesiŽ) met Cornelis de Groot van Embden, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 13-10-1883 in Pandang (IndonesiŽ). Cornelis is overleden op 18-12-1919 in Semarang (IndonesiŽ), 36 jaar oud.
92 Henri Smith is geboren op 31-01-1852 in Soerabaja (IndonesiŽ), zoon van Johan Hendrik Smith en Susanna Geertruida Wijsman (zie 65). Henri is overleden op 13-09-1917 in Soerabaja (IndonesiŽ), 65 jaar oud. Henri trouwde met Marcella.
Kind van Henri en Marcella:
1 Albertina Smith, geboren op 26-07-1903 in Bandoeng (IndonesiŽ). Volgt 93.
93 Albertina Smith is geboren op 26-07-1903 in Bandoeng (IndonesiŽ), dochter van Henri Smith (zie 92) en Marcella. Albertina is overleden. Albertina:
(1) trouwde met Francois Fransisco Kremer.
(2) trouwde met Hendrik Pieter Kingma. Hendrik is geboren op 19-07-1907. Hendrik is overleden.
Kind van Albertina en Francois:
1 Karl Francois Kremer.
94 Charles Smith is geboren op 15-12-1854 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ), zoon van Johan Hendrik Smith en Susanna Geertruida Wijsman (zie 65). Charles is overleden op 23-02-1907 in Pandan (IndonesiŽ), 52 jaar oud. Charles trouwde, 10 jaar oud, op 10-06-1865 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ) met Josephina Henriette Heldernisse, 15 jaar oud. Josephina is geboren op 12-10-1849 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ), dochter van Fredrik Hendrik Heldernisse en Louisa Christina Simon. Josephina is overleden op 24-03-1898 in Padang, Sumatra (IndonesiŽ), 48 jaar oud.
95 Louise Smith is geboren op 08-02-1856 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ), dochter van Johan Hendrik Smith en Susanna Geertruida Wijsman (zie 65). Louise is overleden op 15-05-1929 in Soerabaja (IndonesiŽ), 73 jaar oud. Louise trouwde met Frederik Hendrik Goudsmith. Frederik is overleden.
Kinderen van Louise en Frederik:
1 Heinrich Wilhelm Goudsmith.
2 Eugenie Helene Fredrica Goudsmith, geboren op 18-01-1876 in Soerabaja (IndonesiŽ). Volgt 96.
96 Eugenie Helene Fredrica Goudsmith is geboren op 18-01-1876 in Soerabaja (IndonesiŽ), dochter van Frederik Hendrik Goudsmith en Louise Smith (zie 95). Eugenie is overleden op 05-06-1926 in Soerabaja (IndonesiŽ), 50 jaar oud. Eugenie trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1896 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Jean Anthoine Pierre Overzee Gallas, 19 of 20 jaar oud. Jean is geboren op 02-02-1876 in Semarang (IndonesiŽ). Jean is overleden op 21-01-1914 in Soerabaja (IndonesiŽ), 37 jaar oud.
Kind van Eugenie en Jean:
1 Cornelis Frederik Overzee Gallas.
97 Sophia Albertina Sophia Smith is geboren op 27-04-1857 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ), dochter van Johan Hendrik Smith en Susanna Geertruida Wijsman (zie 65). Sophia is overleden op 08-08-1930 in Soerabaja, Java (IndonesiŽ), 73 jaar oud. Sophia trouwde, 18 jaar oud, op 28-08-1875 in Soerabaja (IndonesiŽ) met Dirk Jacobus Klaarmond, 30 jaar oud. Dirk is geboren op 31-03-1845 in Soerabaja (IndonesiŽ). Dirk is overleden op 07-08-1913 in Soerabaja (IndonesiŽ), 68 jaar oud.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 24-04-2021 16:23:09