Johannes Dirk Marinus (Hans) van Straten

   
   
  Johannes Dirk Marinus (Hans) van Straten (Leiderdorp, 27 december 1923 – Bosch en Duin, 15 september 2004) was een Nederlands journalist, dichter en schrijver.  Zoon van Marinus Cornelis van Straten (Hoorn, 28 september 1897 - ??) en Susanna Catharina Kenbeek (Leiden, 22 december 1896 - ??)

Hans van Straten werkte jarenlang als dagbladjournalist, onder andere bij Het Vrije Volk en het Utrechts Nieuwsblad, en publiceerde daarnaast regelmatig gedichten. Ook schreef hij talloze artikelen in literaire tijdschriften, publiceerde hij vertalingen en gaf hij zelf allerhande publicaties uit, waaronder een eenmanstijdschrift, De Vlagtwedder Grensbode (1990-1991).

In zijn boeken De omgevallen boekenkast (1987, verschenen in de reeks Privé-Domein) en Weer wankelt de boekenkast (2000) beschreef hij zijn leeservaringen, in de vorm van korte notities zoals hij die zijn leven lang tijdens het lezen van boeken had opgetekend. Via talrijke anekdoten, herinneringen, droomverslagen, dagboekfragmenten en aforismen, theorieën over literatuur en psychologie enzovoort, schetst hij aldus een merkwaardig zelfportret.

Bron tekst: wikipedia.org
 

Boek: Moordenaarswerk. 120 Nederlandse moordzaken (1964)

Moordenaarswerk is een selectie uit de markantste Nederlandse moordzaken van de jaren 1844-1964. Legendarische affaires als de mysterieuze dood van Blonde Dolly, de gifpraktijk van dokter O., de wilde escapades van de Zwarte Ruiter, de Baarnse moordzaak, het verhaal van Tijger Annie, de Leidse gifmengster Goeie Mie komen aan de orde in deze verzameling.

Een selectie uit de markantste Nederlandse moordzaken van de jaren 1844-1964. Met onder meer het verhaal van Tijger Annie, die sterk genoeg is om een zeeman het ziekenhuis in te slaan, maar die met een nylonkous wordt gewurgd door een blozend jochie van nog geen twintig. En ook het verhaal van de moord zonder lijk: een Amsterdamse caféhoudster verdwijnt spoorloos, haar lichaam wordt nooit gevonden, maar toch staat twaalf jaar later haar moordenaar voor de rechter. En dan is daar IJje Wijkstra, harmonikaspeler op het platteland, die vier veldwachters doodschiet als ze zijn vriendin komen halen.
   
  <- Terug